Productschap Diervoeder


12/07/1999

Plan van aanpak "Vermindering zware metalen"

Op 7 juli jl. heeft het bestuur van het Productschap Diervoeder (PDV) het Plan van Aanpak "Vermindering zware metalen in dierlijke mest via diervoeding" goedgekeurd. Het plan zal nu worden aangeboden aan de staatssecretaris van het Ministerie van LNV.

De volledige tekst van het Plan van Aanpak kunt u vinden op onze website (www.pdv.nl) onder de rubriek 'Achtergrondinformatie'.

Zoekwoorden:

Deel: ' Plan van aanpak "Vermindering zware metalen" '
Lees ook