Gemeente Delfzijl

Persbericht

27/03/2003
Plan van Aanpak VROM-regelgeving Delfzijl

INFORMATIE

Uitnodiging persconferentie

Op maandag 31 maart 2003 wordt het 'Plan van Aanpak adequate uitvoering en handhaving VROM-regelgeving' naar aanleiding van het VROM-inspectierapport over Delfzijl in gezamenlijk overleg met gemeente, Inspectie VROM en de provincie besproken. Aansluitend op deze bespreking wordt vanaf 13.15 uur een persconferentie in kamer 20 van het Provinciehuis van Groningen, Martinikerkhof 12 in Groningen gehouden.

Naar aanleiding van het inspectierapport van de Inspectie VROM regio Noord heeft de gemeente Delfzijl een plan van aanpak gemaakt, waarin concreet wordt aangegeven welke stappen wanneer gezet worden en hoe zodanige verankering plaatsvindt dat op bestuurlijk, management en werkvloerniveau de voorwaarden aanwezig zijn om tot een goede structurele uitvoering van de VROM-regelgeving te komen.

Deel: ' Plan van Aanpak VROM-regelgeving Delfzijl '
Lees ook