Plan van luchtvaartsector om hun klimaatimpact te beperken is een feit


Reactie Climate Neutral Group

UTRECHT, 20161007 -- In Montréal is vannacht op de bijeenkomst van ICAO ingestemd met het plan CORSIA* om de klimaatimpact van de alsmaar groeiende luchtvaartsector te beperken via klimaatcompensatie. Alle partijen moeten nu aan de slag om een werkbaar systeem te creëren dat vanaf 2021 effectief in werking kan treden. Wij willen benadrukken dat het plan om te compenseren beperkt is tot de groei t.o.v. het jaar 2020, pas vanaf 2021 gefaseerd in werking treedt, alleen de uitstoot van CO2 betreft en geen andere ambities heeft, naast compensatie, om die groei te beperken.

Hierdoor is het niet in lijn met de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs. Daarom blijven wij ons komende jaren inzetten voor de actieve implementatie van een duurzaam reisbeleid bij internationaal opererende organisaties, dat er op gericht is om de uitstoot van alle broeikasgassen door zakenreizen bij die organisaties te reduceren en daarna klimaatcompensatie in te zetten. Uit analyses die Climate Neutral Group voor ‘frequent flyer’ bedrijven heeft uitgevoerd weten wij dat door minder en slimmer te vliegen 10-25% minder uitstoot door zakelijke vliegreizen eenvoudig haalbaar is en bovendien samengaat met een kostenbesparing van 6-15%.

Climate Neutral Group is de grootste aanbieder van klimaatcompensatie in de Benelux. Wat vinden wij van het besluit? 

  1. Wij vinden het positief dat ICAO klimaatcompensatie wil inzetten om haar groei af te vlakken. Het MBM kan een welkome financier worden voor klimaatprojecten, die carbon credits genereren, en volgens internationale standaarden goed zijn gecertificeerd en de monitoring van de CO2-uitstoot en de handel in rechten goed zijn geregeld. Wij willen benadrukken dat dit plan uitsluitend de groei van de luchtvaart betreft en groot deel van de toekomstige uitstoot buiten het plan valt.
  2. Wij vinden het jammer dat het alleen de CO2-uitstoot betreft. Daarbij gaat de luchtvaartsector voorbij aan het feit dat er bij vliegen ook andere broeikasgassen, waaronder methaan, wordt uitgestoten. CO2 is ongeveer 50% van de totale uitstoot van broeikasgassen betreft. Alleen de groei in CO2 wordt dus afgevlakt. Wij vinden het erg belangrijk om juist vanwege dat grote aandeel ook de andere broeikasgassen mee te nemen om zo klimaatneutraliteit te bereiken, een ambitie die steeds meer organisaties vandaag de dag hebben.
  3. Wij vinden het jammer dat de ICAO op langere termijn geen ambitieuze doelstelling heeft om de uitstoot te beperken. Wij zien klimaatcompensatie als een kosteneffectieve manier om de uitstoot op de korte termijn te neutraliseren, maar het is geen lange termijn oplossing. De luchtvaartsector zou de ‘2050-ambitie’ met compensatie eenvoudig kunnen realiseren en dus alsnog volop doorgroeien. In de periode tussen 2020 en 2050 zijn onzes inziens ambitieuze stappen om de groei van uitstoot serieus te beperken meer dan gewenst. Dit sluit wat ons betreft veel beter aan bij de afspraken van het Klimaatakkoord, omdat iedere sector serieus zou moeten bijdragen.
  4. Reductie, ook door de sector. Naar onze ervaring is klimaatcompensatie een nuttig instrument, mits ingezet in combinatie met CO2-reductie. Ofwel het kopen van compensatie moet hand in hand gaan met het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen. De ambitie van luchtvaartsector blijft: groei realiseren en compensatie te gebruiken om die groei dus CO2-neutraal te maken. Sterker nog één van de belangrijkste eisen die de ICAO aan het GMBM (CORSIA) heeft gesteld is: het systeem mag de vraag naar vliegen niet negatief beïnvloeden. Wij vinden het belangrijk dat de sector komt met echte reductieplannen om de klimaatcompensatie de komende jaren af te bouwen. Voor het klimaat en betere aansluiting bij de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs, maar ook voor de geloofwaardigheid van het MBM-systeem.
  5. Reduceren van de uitstoot van broeikasgassen door zakelijke vliegreizen kan! Wij stimuleren organisaties om kritisch naar hun zakenreisbeleid te kijken en dit strategisch te verduurzamen. En het blijkt dat dit kan. Door het inzetten van alternatieven als videoconferencing, reizen met de trein en kiezen voor vluchten met de minste uitstoot kan de klimaatschade door vliegen van organisaties eenvoudig tot zo’n 10-25% verminderen. Als alle organisaties die internationaal zakendoen zich zouden inzetten voor een duurzaam zakenreisbeleid, zou er een belangrijke bijdrage aan de rem op de groei van de luchtvaart geleverd worden.
  6. Compensatie blijft ná reductie de maatregel voor organisaties om klimaatneutraal te vliegen. Ten eerste omdat het plan pas van 2020 effectief wordt en tweede om zo de verantwoordelijkheid te (blijven) nemen voor de uitstoot van alle broeikasgassen en daarmee als organisatie klimaatneutraal te opereren.

* CORSIA – Carbon Offset & Reduction Scheme for International Aviation


Deel: ' Plan van luchtvaartsector om hun klimaatimpact te beperken is een feit '
Lees ook