Ministerie van Financien

Persbericht

No 01/263
Den Haag
28 september 2001

Accijnsvrijstelling voor biobrandstofprojecten

Staatssecretaris Bos van Financiën is van plan om een aantal projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van biobrandstoffen een accijnsvrijstelling te geven. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. De vrijstelling heeft zowel betrekking op projecten met biodiesel (veresterde plantaardige olie) als op projecten met plantaardige olie (onveresterde plantaardige olie).

Er zijn verschillende belangstellenden voor de vrijstelling. In Friesland bestaan plannen voor het gebruik van biodiesel voor pleziervaartuigen. Ook bestaat belangstelling voor gebruik in de landbouw en in natuurgebieden. Voor een vrijstelling voor van plantaardige olie hebben zich twee belangstellenden gemeld. In beide gevallen gaat het om bedrijven die zelf onveresterde plantaardige olie willen produceren die is bestemd voor aangepaste personenauto's en vrachtwagens.

Door nu de biobrandstoffen een accijnsvrijstelling te verlenen wordt de prijs voor deze producten concurrerend met die van fossiele brandstoffen. Omdat de vrijstelling alleen geldt voor projectmatige experimenten zijn de kosten beperkt tot enkele miljoenen guldens. De biobrandstoffen waar nu mee geëxperimenteerd zal gaan worden moeten vooral gezien worden als voorlopers van alternatieve brandstoffen die een groter milieuvoordeel bieden tegen lagere kosten.

Met het toestaan van accijnsvrijstellingen voor deze projecten geeft staatssecretaris Bos invulling aan moties van de Kamerleden Hofstra en Crone.

De brief aan de Tweede Kamer over de fiscale stimulering biobrandstoffen is te lezen op de website van het ministerie van Financiën: http://www.minfin.nl/Wv01-498.doc

Woordvoerder: Remco Dolstra

Deel: ' Plan voor accijnsvrijstelling voor biobrandstofprojecten '
Lees ook