BRABANT MEDICAL SCHOOL

Plan voor Brabant Medical School

Dit is een gezamenlijk persbericht van het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg en het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven

Tilburg/ Eindhoven, 8 oktober 2001

PLAN VOOR BRABANT MEDICAL SCHOOL

Nieuwe opleiding voor artsen

Het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg en het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven willen een Brabant Medical School oprichten. Een plan daartoe hebben zij aangeboden aan de ministers van OCW en VWS. De Brabant Medical School wil aanvullende opleidingscapaciteit voor artsen en in een latere fase ook voor paramedisch personeel aanbieden. Gesprekken over een langjarige samenwerking met enkele bestaande medische faculteiten waaronder Nijmegen, Rotterdam en Maastricht bevinden zich in een gevorderd stadium. Daarbij zou de Brabant Medical School vooral de praktijk-gerichte onderdelen van de opleiding voor haar rekening nemen. Op deze manier kan de benodigde extra opleidingscapaciteit voor artsen op korte termijn en tegen aanvaardbare kosten worden gerealiseerd.

Behalve de twee topklinische opleidingsziekenhuizen zijn bij het initiatief ook de Katholieke Universiteit Brabant (KUB) en de Technische Universiteit Eindhoven (TUE), het provinciaal bestuur van Noord-Brabant en de gemeenten Eindhoven en Tilburg betrokken. Een extern bureau zal dit concept in korte tijd nader uitwerken tot een bedrijfsplan.

Samenwerking met bestaande medische faculteiten De Brabant Medical School wil niet uitgroeien tot een nieuwe medische faculteit. Daarentegen kiest zij voor samenwerking met een bestaande medische faculteit. Deze kan vooral de klinische onderdelen voor de artsenopleiding bij de Brabant Medical School onderbrengen. Door de aanwezigheid van de twee topklinische opleidingsziekenhuizen en een brede en gevarieerde medische infrastructuur biedt Noord-Brabant daarvoor bij uitstek de mogelijkheid. Het brede scala aan universitaire opleidingen aan de KUB en TUE en een aantal specifieke opleidingen in het Conglomeraat van Brabantse Hoge scholen bieden een meerwaarde vooral m.b.t. de nagestreefde modernisering van de medische opleidingen.

Oplossing voor artsentekort
Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft een meerderheid van de Tweede Kamer de regering gevraagd om vóór de begrotingsbehandeling van OCW en VWS met een standpunt over een uitbreiding van de opleidingscapaciteit voor artsen te komen, inclusief een mogelijke nieuwe opleiding in Noord-Brabant.

De initiatiefnemers zijn ervan overtuigd dat de oprichting van de Brabant Medical School kan bijdragen aan een oplossing van de bestaande en nieuwe tekorten aan artsen.

Deel: ' Plan voor Brabant Medical School '
Lees ook