Gemeente Hoogeveen
7 maart 2000

Plan voor fusie voortgezet onderwijs

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen stellen, als bestuur van OSG De Groene Driehoek, de gemeenteraad voor om met de besturen van het Mr. Harm Smeenge College en de J.M. Dikkenbergschool een intentieverklaring te tekenen om tot een fusie van de drie scholen te komen. Er loopt nog een onderzoek naar de wenselijkheid om ook de School voor Praktische Vorming aan de fusie mee te laten doen. De besturen van het Mr. Harm Smeenge College en de J.M. Dikkenbergschool besluiten binnenkort over de intentieverklaring.

Als alle schoolbesturen de intentieverklaring ondertekend hebben, start een onderzoek naar de mogelijkheid om de scholen per 1 augustus 2001 samen te voegen. Door de fusie ontstaat een brede scholengemeenschap voor (speciaal) voortgezet onderwijs met een breed en integraal onderwijsaanbod. Dit betekent dat zij dan vrijwel alle vormen van voorgezet onderwijs in huis heeft: basisvorming, VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs), leerwegondersteunend onderwijs en HAVO/VWO. Daarnaast geeft de brede scholengemeenschap een optimale invulling aan de zorgstructuur: leerlingen kunnen adequate begeleiding krijgen in de eigen school. Ook de financiële positie van de gefuseerde scholen wordt versterkt.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Plan voor fusie voortgezet onderwijs Hoogeveen '
Lees ook