Gemeente Delfzijl


VOORSTEL

21-12-1999

Plan voor renovatie voormalig schoolgebouw Farmsum

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl vindt dat de vroegere school in Farmsum een fikse opknapbeurt nodig heeft. Het gebouw zal na de verbouwing weer geschikt zijn voor gebruik.

Het college stelt aan de gemeenteraad voor een investeringskrediet van 330 duizend gulden ter beschikking te stellen.

Het is de bedoeling dat de gemeente het pand na renovatie gaat verkopen aan de Stichting Oude School Farmsum. Deze stichting is in oprichting en komt voort uit de huidige huurders van het gebouw.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer W.B. van der Steeg, telefoon 0596-639391.

Deel: ' Plan voor renovatie voormalig schoolgebouw Farmsum '
Lees ook