Gemeente Brielle


Woningbouw aan Dijckpotingen

17-07-2002

Op 17 juli is aan de omwonenden een nieuw plan gepresenteerd voor de bouw van woningen op het voormalige terrein van D.C. Berkel aan de Dijckpotingen te Vierpolders.
Het is de bedoeling dat er 14 appartementen en 1 commerciële ruimte met bovenwoning komen.

Voor het gebied werd begin 2002 een aanvraag ingediend voor de bouw van 10 eengezinshuizen.
Bij een voorlichtingsavond met de omwonenden op 5 april kwam naar voren dat er bedenkingen tegen het bouwplan waren. Het bouwplan is daarom onlangs geheel aangepast.
Daarmee wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de opmerkingen c.q. bedenkingen tegen het vorige plan. Nu komen er verschillende typen woningen voor zowel jongeren als senioren. Op de begane grond zijn appartementen gesitueerd en op de 1e verdieping maisonettes, die geschikt zijn voor gezinnen.
In het plan is een optie opgenomen voor een commerciële ruimte. Als hier geen animo voor bestaat zal van deze ruimte alsnog een appartement worden gemaakt.
Voor het nieuwe plan wordt opnieuw een bouwaanvraag ingediend en er zal een procedure worden gevolgd om het bestemmingsplan te wijzigen.

Deel: ' Plan woningbouw aan Dijckpotingen Brielle '
Lees ook