Gemeente Zoetermeer

Plannen Fietspaviljoen Noordwaarts ter inzage, 31 maart t/m 27 april a.s.

Van 31 maart tot en met 27 april 2003 liggen op het Stadhuis de stukken ter inzage die betrekking hebben op de realisering van een fietspaviljoen aan het Noordwaarts.
Het gaat om het verzoek om met toepassing van artikel 19, lid 1, Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan de realisering van de plannen.

In 2000 is besloten het fietsverkeer te gaan weren uit het Stadshart. Door het weghalen van het fietsverkeer verandert het totale Zoetermeerse fietsroutesysteem, waarbij het Stadhuisplein altijd het knooppunt vormde.
Het gevolg is dat er twee typen gebieden zijn te onderscheiden: het intern gerichte kernwinkelgebied met winkelstraten en verblijfruimten en het extern georiënteerde randgebied dat functioneert als entreegebied en als overstapzone tussen de fietsers en de voetgangers.

Omdat dit randgebied als overstapzone gaat functioneren voor het Stadshart moeten hier de faciliteiten voor de overstapfunctie worden ontwikkeld. Deze faciliteiten bestaan onder andere uit voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen. Eén van deze stallingsmogelijkheden betreft het fietspaviljoen op het Noordwaarts. De locatie waar het fietspaviljoen is gedacht wordt aan drie zijden begrensd door gebouwen. Het meest overheersend is de hoge woontoren aan het Noordwaarts, oostelijk wordt de ruimte begrensd door de ABN-AMRObank en aan de westzijde het kantoor van de CRI met 6 lagen. Aan de noordzijde is de ruimte open naar de Europaweg.

Het fietspaviljoen Noordwaarts zal een groot gedeelte van de fietsen voor het Stadshart moeten herbergen. Naast de mogelijkheden tot bewaakte stalling, inclusief een servicepunt, zullen in het paviljoen ook drie kiosken worden gerealiseerd voor winkels en/of horeca.

Inloopbijeenkomst
In verband met de inspraak wordt er op 15 april 2003 een inloopbijeenkomst georganiseerd van 17.00 uur tot 19.00 uur in de Raadzaal van het stadhuis (ingang aan de marktzijde, Markt 10). Op deze inloopbijeenkomst zullen de plannen ter inzage liggen en kunt u informatie krijgen over de plannen en/of de procedure.

Reacties op de plannen kunnen tijdens de ter inzage termijn kenbaar worden gemaakt. Dit kan door de reactie aan te geven op een lijst die bij de plannen ligt. Ook kunnen schriftelijk reacties worden ingediend. Dat kan door deze te sturen aan burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer, postbus 15, 2700 AA Zoetermeer, onder vermelding van "inspraakreactie Fietspaviljoen Noordwaarts".

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u van 31 maart tot en met 27 april a.s. terecht bij de afdeling Publiekszaken in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. De openingstijden van deze afdeling zijn maandag van 11.00 tot 16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Voor een mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken op telefoon (079) 346 8400.

Laatste wijziging: 28-03-2003

Deel: ' Plannen Fietspaviljoen Noordwaarts Zoetermeer ter inzage '
Lees ook