Gemeente Hilversum


Persconferentie over ondergrondse spoorlijn Naarden/Bussum - Hilversum

De provincie Noord Holland heeft samen met de gemeente Hilversum , Naarden en Bussum onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor ondergrondse aanleg van de spoorlijn door het Gooi. Het gaat om het stuk vanaf het Naardermeer tot een eindje voorbij Hilversum.

Nu snijdt de spoorlijn nog het oudste en één van de meest waardevolle natuurgebieden van Nederland doormidden, het Naardermeer. Door de spoorlijn ondergronds aan te leggen neemt de natuurwaarde van het Naardermeer nog aanzienlijk toe. Met het ondergronds brengen van de spoorlijn krijgt de natuur ook op andere plekken langs de huidige spoorlijn weer nieuwe kansen. Een ondergrondse spoorverbinding biedt tevens mogelijkheden voor het creëren van een hoogwaardig woon- en werkmilieu in het noordelijk deel van de Randstad. Een ondergrondse spoolijn betekent nieuwe perspectieven voor de binnensteden van Hilversum, Naarden en Bussum.

De plannen voor een ondergrondse Gooilijn staan verwoord in een brochure. Deze brochure wordt op vrijdag 19 februari aan de pers gepresenteerd. Dhr. H. de Boer, gedeputeerde Verkeer van de provincie Noord-Holland, overhandigt de eerste exemplaren aan dhr. Bosman van Natuurmonumenten en dhr. D. Landsmeer van het Goois Natuurreservaat.

De persconferentie vindt plaats op vrijdag 19 februari om 12.00 uur in het raadhuis van Naarden, Raadhuisstraat 2. Telefoon, 035 - 695 78 11.

Ten behoeve van de pers zullen onderstaande personen een korte toelichting op de plannen geven en tevens vragen beantwoorden: Dhr. H. de Boer, gedeputeerde Verkeer van de provincie Noord-Holland Dhr. B. Heller, wethouder verkeer in Hilversum, Mevr.I.G.G. de Lange, wethouder verkeer in Bussum Dhr. F.J.L van Dulm, wethouder verkeer in Naarden

De brochure is een weergave van een, in opdracht van de gemeenten Naarden, Bussum en Hilversum en de provincie Noord-Holland, uitgevoerd onderzoek naar de haalbaarheid van de ondergrondse aanleg van de Gooilijn vanaf het Naardermeer tot even voorbij Hilversum. Het onderzoek is uitgevoerd door ARCADIS Heidemij Advies in samenwerking met ARCADIS Bouw/Infra.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. G. Knibbeler van de gemeente Hilversum, telefoon 035-629 25 00

Deel: ' Plannen ondergrondse spoorlijn Naarden/Bussum - Hilversum '
Lees ook