Provincie Gelderland


Verkeersveiligheidsplannen provinciale weg Angeren op 13 januari in Dorpshuis

22 december 1998

Nr. 98-408

Woensdag 13 januari zijn in het Dorpshuis Angeren de plannen te zien voor de provinciale weg binnen de bebouwde kom van Angeren. Van 18.00 uur tot 19.00 uur zijn provinciale medewerkers aanwezig voor toelichting.

De provincie Gelderland wil de verkeersveiligheid op de provinciale weg verbeteren. Bij de uitwerking van de plannen is zoveel mogelijk rekening gehouden met het commentaar van aanwonenden en belangengroepen. Afgelopen zomer maakte een groot aantal van hen in het Dorpshuis Angeren tijdens een informatie-avond gebruik van de mogelijkheid mee te denken over de uitvoering van de verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen binnen de bebouwde kom. De provincie zal verkeersgeleiders en -remmers aanleggen. Ook wordt de grens van de bebouwde kom duidelijker gemarkeerd. Doel is de snelheid van het verkeer terug te dringen.

Dorpshuis Angeren is gelegen aan de Emmastraat 23.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Wegen, Verkeer en Vervoer, de heer L. Jongman, tel. (026) 359 96 64, of de afdeling Communicatie, de heer M. Coops, tel. (026) 359 90 18.

Zoekwoorden:

Deel: ' Plannen provinciale weg Angeren ter inzage '
Lees ook