Dienst Binnenstad AmsterdamPlannen uitbreiding fietspaden

Fietsveiligheid bevorderen

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam-Centrum wil het huidige Hoofdnet Fiets (een fijnmazig netwerk van fietspaden en stroken) uitbreiden met tien nieuwe routes. Guido Frankfurther, wethouder Verkeer en Parkeren acht deze aanvullingen noodzakelijk om de fietsveiligheid in de binnenstad te bevorderen. Betere fietspaden stimuleren ook het gebruik van de fiets als vervoermiddel in de stad.

Nieuwe routes

Vijf van de tien nieuwe routes, waaronder Rozengracht- Raadhuisstraat en Vijzelstraat- Vijzelgracht, zijn voorgesteld in het Ontwerp Structuurplan Amsterdam Kiezen voor Stedelijkheid van de Centrale Stad. Daarnaast heeft het stadsdeel nog vijf andere fietsroutes geïnventariseerd die zij graag opgenomen ziet in het Structuurplan en die ook in aanmerking moeten komen voor het Hoofdnet Fiets. Het Bestuur wil deze routes graag in de komende planperiode (4-6 jaar) gerealiseerd zien. De inventarisatie van de fietsroutes vond plaats in samenwerking met het maatschappelijke veld waaronder de Eerste Nederlandse Fietsers Bond (ENFB). Het betreft onder andere de Leidsegrachtroute.

Leidsestraat

Wethouder Frankfurther: De precieze route is nog niet bekend, maar de Leidsegrachtroute zou als alternatief kunnen dienen voor het fietsverkeer door de Leidsestraat. Hiervoor moet er in ieder geval een fietsbrug komen over de Singelgracht zodat er een goede fietsverbinding ontstaat met Oud-West. De druk op de Leidsestraat als illegale fietsroute moet hierdoor afnemen.

Eisen

Op het Hoofdnet Fiets is waar mogelijk sprake van een vrijliggend fietspad dat standaard wordt uitgevoerd in duurzame materialen. Hierbij is doorstroming gegarandeerd en voldoet de route aan de gestelde verkeerveiligheidseisen.

Publicatiedatum: 17 juni 2002

Deel: ' Plannen uitbreiding fietspaden Amsterdam '
Lees ook