Gemeente Haarlemmermeer* Persberichten


+ 29 november 1999

... Plannen voor aanleg fietspad

Het Advies Bureau van Arcadis Heidemij heeft in opdracht van de gemeente de mogelijkheden onderzocht voor de aanleg van een fietspad langs de Hoofdweg-Oostzijde. De gemeente heeft aan de hand van het onderzoek een plan opgesteld voor de aanleg van het fietspad. Op dinsdag 30 november a.s. worden de resultaten van het onderzoek en het plan gepresenteerd aan betrokkenen.

De gemeente wil langs de Hoofdweg-Oostzijde tussen de J.P. Heyelaan in Abbenes en de Ringvaart in Buitenkaag een fietspad aanleggen. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor de aanleg van het fietspad heeft Arcadis deze in opdracht van de gemeente in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat de bebouwde kom van Abbenes en Buitenkaag niet genoeg ruimt biedt voor een fietspad, een fietsstrook zou eventueel uitkomst bieden.
Betrokkenen, wijk- en dorpsraden zijn uitgenodigd om op dinsdag 30 november '99 aanwezig te zijn bij de presentatie van de plannen rond de aanleg van het fietspad. Tijdens de bijeenkomst presenteert Arcadis de onderzoeksresultaten en geeft de gemeente een toelichting op het verloop van de procedure.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Afke Marks; 023-5676498

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Zoekwoorden:

Deel: ' Plannen voor aanleg fietspad tussen Abbenes en Buitenkaag '
Lees ook