Gemeente Breda


PLANNEN VOOR AANPAK TERHEIJDENSEWEG ZUID DEFINITIEF

Het College van B&W heeft het definitief ontwerp van de Terheijdenseweg zuid vastgesteld. Na overleg met belanghebbenden is het voorlopig ontwerp op onderdelen aangepast. De reconstructie maakt de verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger. Er komen aparte fietspaden. Een wijziging van de inrit van de Astra-Faam wordt tegelijkertijd meegenomen. De reconstructie kost f 2.979.700,-. Het ontwerp komt in de commissie Ruimtelijke Ordening op
7 december, in de gemeenteraad op 23 december.

De reconstructie van de Terheijdenseweg zuid maakt het wegprofiel duidelijker; in beide richtingen komt er één rijstrook zonder middenberm. Parkeren gebeurt langs de rijbaan. Er komen vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de weg. Het aantal bushaltes is teruggebracht tot 1 in beide richtingen. De aansluiting Liniestraat-Terheijdenseweg wordt voor auto's afgesloten. Alle zijstraten behalve de aansluiting met de Speelhuislaan krijgen inritconstructies. De bomenstructuur wordt zo aangepast dat aan één kant van de weg een doorlopende beplanting ontstaat.

Een wijziging van de inrit van de Astra-Faam is in een later stadium bij de plannen voor de Terheijdenseweg zuid betrokken. De aanpassing levert aanzienlijke voordelen op voor de direct omwonenden en maakt de verkeerssituatie met name voor de fietsers overzichtelijker. Omdat de verkeerssituatie bij de inrit een directe relatie heeft met de Terheijdenseweg en vanwege het kostenvoordeel is deze aanpassing nog meegenomen in het definitief ontwerp.

De werkzaamheden starten pas wanneer de reconstructie van de Konijnenberg is afgerond. Gelijke aanpak van beide straten is niet wenselijk omdat de Terheijdenseweg zuid deel is van de omleidingsroute voor de reconstructie Konijnenberg. Wanneer de aanpak van de Terheijdenseweg medio 2000 start, is de reconstructie volgens planning in het voorjaar 2001 afgerond. In het ontwerp is rekening gehouden met de ontwikkelingen rondom de spoorzone.

De aanpak van de Terheijdenseweg zuid is nodig omdat de weg een belangrijke fietsverbinding in de stad is, maar momenteel niet van voldoende kwaliteit is. Ook de kwaliteit van het riool tussen het Speelhuisplein en de Lachapellestraat is slecht en aan vervanging toe. Daarnaast hebben bewoners klachten over de onoverzichtelijkheid van de weg en het gebrek aan oversteekmogelijkheden, waardoor zich onveilige situaties voordoen. Met de reconstructie van de weg zijn deze problemen verholpen.

Breda, 30 november 1999

Deel: ' Plannen voor aanpak Terheijdenseweg zuid-Breda definitief '
Lees ook