Gemeente Alkmaar


Plannen Wagenmakerstraat weer een stap verder

Alkmaar, 11 maart 2003

Uit de gesprekken die projectontwikkelaar Bouwfonds met de bewoners van de Wagenmakerstraat op het Schermereiland voerde over verkoop en sloop van hun woning, blijkt dat het overgrote deel van de bewoners bereid is verder te praten over het inruilen van hun oude woning voor een nieuwe. De gesprekken zijn gevoerd in het kader van de herstructurering van het Schermereiland.

Nu uit de gesprekken met de bewoners van de Wagenmakerstraat de conclusie kan worden getrokken dat de meeste bewoners bereid zijn om verder met Bouwfonds in overleg te treden over verkoop van hun woning, kan de volgende stap worden gezet: het onderzoeken van de mogelijkheden om het project financieel rond te maken. De gemeente Alkmaar berekent samen met Bouwfonds hoeveel geld nodig is voor het project. Daarbij onderzoeken beide organisaties of het project voor subsidie van de rijksoverheid in aanmerking kan komen. Dit financiële aspect wordt bewust onderzocht nadat de bewoners zijn geraadpleegd over eventuele belangstelling voor verkoop.

Herstructurering
De sloop en nieuwbouw bij de Wagenmakersstraat past goed in de herstructurering van het Schermereiland. Achter de straat, op het terrein Stoel van Klaveren, komen nieuwe woningen; nieuwbouw op de Wagenmakerstraat zou hier bij aansluiten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Plannen Wagenmakerstraat Alkmaar stap verder '
Lees ook