Gemeente Etten-Leur

Planning afbouwwerkzaamheden De Keen

In alle fasen van plan De Keen wordt er volop afgebouwd. In onderstaand overzicht volgt de huidige planning van de afbouwwerkzaamheden. Deze is weersafhankelijk, waardoor het noodzakelijk kan zijn het winterprogramma met enkele straten uit te breiden.

Straat Gereed
Fase 1
Kwadestraat, Fietspad/Voetpad tot aan Boegspriet week 37 Kwadestraat, gedeelte Boegspriet-Slagveld week 44 Slagveld, gedeelte huisnr.20-Moerlaken West week 50

Herstraten toegangsweg garages Boeieraak 6 t/m 36 nader in te plannen

De hoek Achtersteven-Voorsteven wordt na april 2002 ingepland en het kruispunt Slagveld-Moerlaken na het realiseren van de school in 2003.

Straat Gereed
Fase 2
Slagveld, gedeelte Spinaker week 37
Moerlaken Oost gedeelte huisnr.2-Rijsdijk week 44 Brekeling, gedeelte huisnr.2-14 en Ouwer gedeelte huisnr.5-9 week 44

Cluster 29 (gelegen aan Jaagpad/Spletting) en cluster 33 (gelegen aan Rijsdijk) moeten nog gerealiseerd worden.

Fase 3
Rijsdijk, gedeelte Kouwelaarsbrand-Vinkenbroek week 37 Keenseweg, gedeelte huisnr.88-116 week 37
Kouwelaarsbrand, gedeelte huisnr.12-32 week 38
Kruising Keenseweg-Kroeten week 38
Krabakker week 40
De Padjes week 40
Kroeten week 42
Legakker week 44
Vinkenbroek, gedeelte Rijsdijk-Moerlaken week 50

De Moerlaken (westzijde) wordt pas afgebouwd zodra de school gereed is. Dat is volgens de huidige planning in januari 2003. Het restant van de Rijsdijk wordt ingepland vanaf eind november 2001.

Verder is het noodzakelijk maatregelen te treffen in straten die voor de komende winterperiode nog niet klaar zijn. Om de begaanbaarheid redelijkerwijs te waarborgen, zullen in deze straten de grootste gaten in de bouwwegen worden gedicht, de kolken worden gereinigd en, mocht dat nodig zijn, tijdelijke voorzieningen worden gemaakt om de woningen aan deze straten te bereiken.

Deel: ' Planning afbouwwerkzaamheden De Keen in Etten-Leur '
Lees ook