Gemeente Breda

19-07-2001

Planning bekabeling buitengebieden is rond

De gemeente Breda heeft onlangs van Casema de planning ontvangen voor de bekabeling van de buitengebieden. Omdat een concrete planning tot op heden ontbrak, hetgeen veel vragen opriep bij de bewoners, heeft wethouder A. Adank van Cultuur Casema verzocht hierover duidelijkheid te scheppen.

Casema heeft toegezegd dat Prinsenbeek aan het eind van het eerste kwartaal van 2002 wordt aangesloten op het kabelnet. Teteringen, Bavel, Ulvenhout en Hazeldonk krijgen vervolgens in het 2e kwartaal een aansluiting. Uiteraard beginnen de werkzaamheden al in een eerder stadium. De Casema informeert alle betreffende huishoudens de komende week per brief over de planning.

Naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling hebben de gemeente Breda en Casema in juli 2000 een contract getekend met betrekking tot de bekabeling van de buitengebieden. Hierin is vastgelegd dat Casema de buitengebieden Prinsenbeek, Teteringen, Bavel, Ulvenhout en Hazeldonk voor 1 juli 2002 van bekabeling zal voorzien. Het ontbreken van een concrete planning veroorzaakte echter onzekerheid onder de bewoners. Naar aanleiding van het verzoek van de gemeente zijn beide partijen in goed overleg tot overeenstemming gekomen. Zowel de gemeente Breda als Casema zijn positief over de nieuwe afspraken.

Breda, 19 juli 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Planning bekabeling buitengebieden Breda is rond '
Lees ook