Praktijk Onderzoek Bloembollen en Bolbloemen


Plant Research International vindt nieuwe Fusarium-stam die resistentie van tulpen doorbreekt

Plant Research International heeft vastgesteld dat er een Fusarium-stam bestaat die de resistentie kan doorbreken van een aantal tulpencultivars die als `niet vatbaar voor zuur' bekend staan. Deze Fusarium-stam is mogelijk één van de oorzaken voor de toename van de problemen met `zuur', de ziekte die deze schimmel bij tulpen veroorzaakt.

Fusariumpv.jpg (6814 bytes)

Plant Research International zal samen met Praktijkonderzoek Plant & Omgeving onderzoeken hoe wijd verspreid deze stam aanwezig is en of deze stam daadwerkelijk mede-verantwoordelijk is voor de toename van het zuurprobleem. Daarnaast zal getracht worden nieuwe resistenties op te sporen, zodat het sortiment versterkt kan worden

In de tulpenteelt is de ziekte zuur, die veroorzaakt wordt door de schimmel Fusarium oxysporum fsp tulipae, een groot probleem. Een van de manieren om het optreden van zuur te verminderen is het gebruik van resistente rassen. Deze resistentie is al tientallen jaren effectief. Afgelopen jaren is het zuur-probleem sterk toegenomen, waarbij in de praktjk opviel dat een aantal van de resistente cultivars tòch steeds vaker en ernstiger door Fusarium wordt aangetast.

Plant Research International heeft uit een zieke partij van `Yokohama' een Fusarium-stam geïsoleerd die de bollen van de resistente rassen Monte Carlo, Kees Nelis, Christmas Marvel, Yokohama, Bellona snel en volledig kan aantasten. Dit betekent dat de langjarige stabiele resistentie van Monte Carlo en Kees Nelis door deze nieuwe stam doorbroken kan worden. Als deze nieuwe stam wijd verspreid in Nederland voorkomt, kunnen de aantastingen in de huidige rassen de komende jaren nog dramatischer worden.

Plant Research International zal onderzoeken in hoeverre er binnen het sortiment of in botanische soorten nieuwe resistentiebronnen aanwezig zijn waar de nieuwe stam geen vat op heeft. Daarna kunnen nieuwe resistenties via kruisingsveredeling in het nieuw te ontwikkelen sortiment worden ingebracht.
Daarnaast zal Plant Research International samen met het Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, sector Bollen in Lisse onderzoeken hoe wijd deze nieuwe stam in de praktijk verspreid is en in hoeverre deze nieuwe stam mede verantwoordelijk is voor de toename van het zuurprobleem. Daarvoor worden momenteel aangetaste bollen van diverse partijen vatbare en resistente cultivars uit de praktijk verzameld. Van de Fusarium-stammen die uit deze zure bollen worden geïsoleerd zal getest worden of zij vatbare en resistente cultivars kunnen aantasten.

Deel: ' Plant Research International vindt nieuwe Fusarium-stam die resisten.. '
Lees ook