Gemeente Amersfoort


juli 1999

Plantsoen op Stadswal in oude glorie hersteld

De voetpaden van het plantsoen op de stadswal krijgen binnenkort allemaal dezelfde verharding. Dat staat in het inrichtings- en beheersplan voor het plantsoen. Op de lange termijn wil de gemeente het plantsoen zoveel mogelijk terugbrengen in de staat die de ontwerpers ervan voor ogen hadden. In het plan staat verder het voorstel voor inrichting van een speelplek bij de Coninckstraat/de Kamp.

De 19e-eeuwse architecten van het plantsoen, Zocher en Van Lunteren ontwierpen het plantsoen in de zogenoemde landschapsstijl met waterpartijen, zacht glooiende vormen van grasvlakten, afwisseling in (ver)gezichten en verspreid geplaatste boom- en heestergroepen. Hierdoor ontstaat een voortdurende afwisseling tussen openheid en geslotenheid. Met name dat element van vroeger is een beetje verloren gegaan.

Geleidelijk herstel
Het terugbrengen van het oorspronkelijke beeld gebeurt geleidelijk. Iedere keer als op een bepaalde plek beplanting van nature wegvalt (door ouderdom of ziekte) bekijkt men hoe de opengevallen plek eruit moet komen te zien. Zo wordt de visie van Zocher stapsgewijs hersteld. Er zullen dus geen bomen of struiken speciaal worden verwijderd.

Andere maatregelen
De 'restauratie' zal er ook toe leiden dat bijzondere zichtpunten op de monumentale middeleeuwse binnenstad beter tot hun recht komen. Verder wordt het park op sommige plekken iets vergroot en wordt de overgang tussen park en stad beter geregeld. Voor de verbetering van de paden wordt een extra krediet beschikbaar gesteld; de maatregelen voor de lange termijn kunnen worden betaald uit het gewone onderhoudsbudget.

Deel: ' Plantsoen op Stadswal Amersfoort in oude glorie hersteld '
Lees ook