Gemeente Apeldoorn

Planvorming rond woonwagenlocatie de Haere vraagt meer tijd

De gemeente Apeldoorn heeft meer tijd nodig om tot besluitvorming rond de Haere te komen. De oorspronkelijke planning dat in de raadscommissie ruimtelijke ontwikkeling van 4 maart 2003 dit onderwerp op de agenda zou staan, komt hiermee te vervallen. De nieuwe datum van behandeling is nog niet bekend.

De gemeente Apeldoorn heeft in september 2002 projectgroep de Haere samengesteld die enerzijds als opdracht heeft gekregen de stand van zaken rond de invulling van het bestemmingsplan de Haere in kaart te brengen, anderzijds een plan van aanpak op tafel te leggen om het bestemmingsplan ten uitvoer te brengen. Om tot een goed en haalbaar plan en tot een zorgvuldige afweging te komen, heeft de gemeente meer tijd nodig. Dit betekent dat een voorstel niet meer tijdens de raadscommissie van 4 maart kan worden behandeld.

In overleg met de raadsgriffie wordt een nieuwe datum vastgesteld.

© 1996-2003 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1

Deel: ' Planvorming rond woonwagenlocatie de Haere Apeldoorn vraagt meer tijd '
Lees ook