Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

14 oktober 1999

Prof. Ronald Plasterk nieuwe directeur Hubrecht Laboratorium KNAW

Dr. Ronald H.A. Plasterk (1957) wordt per 1 februari 2000 de nieuwe directeur van het Hubrecht Laboratorium, het Nederlands Instituut voor Ontwikkelingsbiologie (NIOB-KNAW) te Utrecht. Het Hubrecht Laboratorium is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De huidige directeur, prof. dr. Siegfried W. de Laat, treedt om gezondheidsredenen terug.

De heer Plasterk werkt sinds 1987 bij het Nederlands Kanker Instituut, Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, te Amsterdam en staat daar aan het hoofd van de sectie Moleculaire Biologie. Daarnaast is hij hoogleraar moleculaire genetica aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van de Onderzoekschool Oncologie Amsterdam. Plasterk studeerde biologie in Leiden en promoveerde daar in 1984 aan het Biochemisch Laboratorium. Na zijn promotie deed hij als post-doc onderzoek in de Verenigde Staten en Engeland.

Prof. Plasterk doet onderzoek naar de nematode Caenorhabditis elegans, het eerste dier waarvan de volledige DNA-volgorde bekend was. Het onderzoek richt zich op het `brein' van het aaltje: hoe ervaart C. elegans zijn omgeving en hoe vertaalt hij prikkels van buitenaf in gedrag? Naar verwachting kan het systeem dat zo wordt blootgelegd uiteindelijk ook worden toegepast op hogere organismen.

Ronald Plasterk draagt actief bij aan de voorlichting aan een breed publiek over de resultaten van genetisch onderzoek en de maatschappelijke implicaties daarvan. Zo publiceert hij als columnist in Intermediair en de Volkskrant, en is hij regelmatig te gast in televisieprogramma's, onder meer als vaste medewerker van het zondagse discussieprogramma Buitenhof.

Het Hubrecht Laboratorium, Nederlands Instituut voor Ontwikkelingsbiologie in Utrecht werd opgericht in 1917 en is een van de oudste instituten van de KNAW. De ontwikkelingsbiologie houdt zich bezig met één van de meest fundamentele eigenschappen van de levende natuur: de ontwikkeling van een organisme vanuit een enkele cel, de bevruchte eicel. Het onderzoek van het instituut richt zich specifiek op de regulatie van de vroege embryonale ontwikkeling van dieren. Het Hubrecht Laboratorium KNAW neemt op dit gebied internationaal een vooraanstaande positie in. De KNAW zal het instituut de financiële mogelijkheden bieden om het wetenschappelijk programma te vernieuwen en uit te breiden en daarmee zijn positie verder te versterken. Het Hubrecht Laboratorium telt ruim honderd medewerkers. Tegelijk met het aantreden van de nieuwe directeur zal het instituut een nieuw gebouw met een ruimer laboratorium betrekken op een terrein dat grenst aan de huidige vestiging op de Uithof in Utrecht.

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, Telefoon Afdeling Voorlichting: 020-5510733, Telefax: 020-6204941, e-mail: voorlichting@bureau.knaw.nl

Deel: ' Plasterk nieuwe directeur Hubrecht Laboratorium KNAW '
Lees ook