Ingezonden persbericht

P E R S B E R I C H T
Utrecht, 8 oktober 2001

Van het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog'

Platform blijft actief tegen de 'nieuwe oorlog'

Het Platform Tegen de 'Nieuwe Oorlog', gevormd ter voorbereiding van de landelijke vredesmanifestatie op 30 september op de Dam in Amsterdam, blijft de komende tijd actief. Dit is afgelopen zondagmiddag besloten tijdens een goedbezochte vergadering met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Gezien de actuele situatie beraadt het Platform zich momenteel over het opnieuw organiseren van een landelijke manifestatie. Nog belangrijker evenwel is het bieden van ondersteuning en suggesties aan mensen in het land die hun verzet tegen de 'nieuwe' oorlog een stem willen geven.

Het Platform roept op om witte vlaggen of lakens uit het raam te hangen, ten teken van rouw en protest tegen het grootschalige militaire ingrijpen dat momenteel plaatsvindt tegen Afghanistan.

,,Het is duidelijk dat de manifestatie van 30 september tegen de 'Nieuwe Oorlog' haar vruchten afwerpt. Mensen hebben gezien dat ze niet alleen staan in hun bezorgdheid over een grootscheepse militaire campagne. Mensen die in verzet willen komen tegen deze oorlog hebben elkaar de afgelopen weken ontmoet en diverse netwerken zijn geboren of weer nieuw leven ingeblazen. Dat alles blijkt uit de wakes die gisteravond binnen enkele uren na de Amerikaanse aanvallen op Afghanistan in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Leeuwarden werden gehouden, en uit de twaalf wakes, stiltekringen en demonstraties die vanavond zullen plaatsvinden'', aldus Jan Schaake van het Platform.

Een actueel overzicht van plaatselijke initiatieven wordt bijgehouden op de website https://www.wereldcrisis.nl

Veel initiatiefnemers van deze lokale acties bleken rond de manifestatie van 30 september actief in het regelen van bussen, het verspreiden en plakken van affiches of het anderszins oproepen en stimuleren van mensen om naar Amsterdam te gaan. Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' voelt zich in deze ontwikkelingen bevestigd in haar conclusie dat de behoefte om de bezorgdheid en het verzet te manifesteren al breed in het hele land gedragen wordt.

Het Platform kijkt terug op een goed verlopen en breed gedragen vredesmanifestatie op 30 september in Amsterdam. De manifestatie verliep in een uitstekende sfeer en trok erg veel mensen naar de Dam. De Platform-organisaties hechten eraan om de nu tot stand gekomen brede coalitie tegen terrorisme en oorlog, en tegen racisme en vreemdelingenhaat, in stand te houden en verder te verbreden en te verdiepen. Daartoe zijn afgelopen zondag verschillende werkgroepen ingesteld.

Daarnaast ziet het Platform voor zichzelf een rol weggelegd om de brede 'nieuwe' vredesbeweging een stem en een gezicht te geven.

Het maatschappelijk draagvlak van het Platform wordt gevormd door de ruim 170 organisaties, die de afgelopen weken het manifest 'Tegen de 'Nieuwe Oorlog' hebben ondertekend. Nog dagelijks melden zich nieuwe ondertekenaars. Het Manifest Tegen de 'Nieuwe Oorlog' zal dienen als basistekst bij de verdere maatschappelijke verbreding van het Platform.


---

Noten voor de pers:


* woordvoerder namens het Platform is Jan Schaake, 030-2316666

* Het manifest Tegen de 'Nieuwe Oorlog' en de volledige lijst van ondertekenaars vindt u op de website https://www.wereldcrisis.nl Op deze website staan ook oa. de teksten van de toespraken die op 30 september op de Dam werden gehouden, alsmede uitvoerige achtergrond-informatie


* veel informatie over vredesinitiatieven en lokale acties, eerder uitgebrachte persberichten, verklaringen en oproepen vindt u op https://www.omslag.nl en https://www.ddh.nl/vrede


--


* Globalisering en handel - Lezing do 18 okt - https://www.omslag.nl Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - 040-2910295 - omslag@omslag.nl

Deel: ' Platform blijft actief tegen de 'nieuwe oorlog' '
Lees ook