Platform Keelbos verzoekt Ede om bestuursrechtelijke handhaving


Afsluiting homo-ontmoetingsplaats is illegaal

Ede, 20160812 -- Platform Keelbos heeft donderdag samen met Janneke van Maanen van COC Midden Gelderland en burgemeester Van der Knaap gepraat over de homo-ontmoetingsplaats (HOP) Ginkelse Zand.

Wij hebben getracht om via het bestaande burgerinitiatief dat door de gemeente nooit actief ondersteund door afspraken niet na te komen vanwege capaciteitsgebrek etc. Het wordt in Den Haag als ongewenst beschouwd als burgerinitiatief in het kader van zelfregulering door bestuurlijk handelen wordt gefrustreerd

De burgemeester is bij zijn besluitvorming geheel afgegaan wat één ambtenaar hem over de HOP heeft verteld, over de overlast die er zou zijn op de HOP. Op onze vraag waaraan die overlast getoetst was, gemonitord en hoe dat staat beschreven bleek dat allemaal niet aanwezig.

Vanwege ondeugdelijke grondslag en het ontbreken van het besluit om de HOP van de parkeerplaats te scheiden en de veiligheidsrisico’s die ontstaan en de  ontmoetingen ook naar de N224  ij Planken Wanbuis verplaatsen en mannen zelf doorgang kunnen verschaffen van de parkeerplaats naar het bosgebied waardoor ook groot wild op de A12 kan, is de burgemeester genoodzaakt om nu dagelijks de handhaving naar het hekwerk laat kijken of er gaten in zitten om dat te repareren.

Stichting Platform Keelbos is daardoor gedwongen om een verzoek om bestuursrechtelijke handhaving in te dienensamen met een klacht en WOB verzoek.

Wordt vervolgd. Blijft allen komen naar Ginkelse Zand of zichtbaar bij Planken Wanbuis aan de N224 zoals de burgemeester nu kennelijk liever heeft.

Wij kunnen pas praten over inpassingsoplossingen en zelfregulering na openstelling van de doorgangennaar het HOP gebied binnen het bos.


Deel: ' Platform Keelbos verzoekt Ede om bestuursrechtelijke handhaving '


Lees ook