PLATO

PLATO terug van weggeweest

PLATO terug van weggeweest

PLATO is terug van weggeweest. In maart j.l. raakte het bedrijf in surséance en in mei bleek een faillissement helaas onafwendbaar. Op initiatief van een aantal informal investors in samenwerking met NIBO N.V. te Eemnes is een in april ontstaan doorstartplan aangescherpt en gefinancierd.
Het PLATO procédé modificeert hout op milieuvriendelijke wijze, waarbij de eigenschappen van het product in termen van duurzaamheid en zwel- en krimpgedrag aanzienlijk verbeteren, terwijl sterkte en andere eigenschappen goeddeels worden behouden. Hierdoor kunnen diverse naald- en loofhoutsoorten geschikt worden gemaakt voor buitentoepassingen zoals bijvoorbeeld op de gevel, in de tuin en in de weg- en waterbouw.
In de voorbije periode werd een gedegen analyse gemaakt van het PLATO-procédé, de producten en de markt. Er is geen twijfel dat het procédé goed werkt, mede getuige de enthousiaste reactie op de laatste leveringen aan afnemers dit voorjaar.
Er is met diverse leveranciers en potentiële afnemers gesproken en de investeerders werden bevestigd in de gedachte dat zowel leveranciers als afnemers het PLATO product een warm hart toedragen. PLATO gaat van start onder leiding van een nieuwe directeur, de heer Van Leusden. Hij bereidt thans de doorstart voor. Het nieuwe PLATO team bevat diverse oud-medewerkers. PLATO bezoekt in deze fase diverse partijen in de GWW sector, groothandel, DHZ en bouw om afspraken voor (hernieuwde) samenwerking gestalte te geven. PLATO is bereikbaar op:
026-3664666.

14 sep 01 16:03

Deel: ' Plato maakt na faillissement doorstart dankzij samenwerking '
Lees ook