Provincie Noord-Holland

Persbericht, 9 oktober 2001

Platteland in Noord-Holland krijgt impuls van ruim fl 36 miljoen

Het Noord-Hollandse platteland krijgt voor dit jaar en volgend jaar ruim 36 miljoen gulden voor 22 projecten die het platteland nog meer aantrekkelijk maken voor inwoners van stad en land. De provincie betaalt bijna 9 miljoen gulden. Ruim 16 miljoen gulden is afkomstig uit het POP, het plattelandsontwikkelingsplan van de Europese Unie. Het resterende bedrag is afkomstig uit co-financiering door derden.

Noord-Holland heeft voor dit jaar een meer dan evenredig deel van de Europese POP-subsidie voor Nederland gekregen door een tweetal grote projecten (Grondverwerving duinzoom-Noord en Fiets- en kanoroute Duinzoom) voor subsidie voor te dragen. Daardoor is terugvloeiing van middelen naar Europa voorkomen.

De 22 projecten zijn bedoeld om het Noord-Hollandse buitengebied te verbeteren en te versterken. Daarbij moet gedacht worden aan het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap, het bevorderen van duurzame landbouw, duurzaam waterbeheer, diversificatie van bedrijvigheid in de landbouw, recreatie, toerisme en leefbaarheid, dorpsvernieuwing en de ontwikkeling en verbetering van de landbouw-infrastructuur.

Voor het POP is voor een totaalbedrag van 36 miljoen gulden aan projecten bij de provincie ingediend. Deze heeft ze samen met het Ministerie van Landbouw (Dienst Landelijk Gebied) beoordeeld of ze voldoen aan de Europese criteria. Met het Europees geld kan het Ruraal OntwikkelingsPlan Noord-Holland 2000-2006 uitgevoerd worden. Gedurende de gehele periode is er 74 miljoen gulden voor investeringen beschikbaar, waarvan ongeveer 35 miljoen gulden uit de POP-gelden komt.

Het POP van de Europese Unie is een stimuleringsregeling voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden en legt het accent op de herstructurering van de agrarische sector met als doel het platteland meer aantrekkelijk te maken voor de inwoners van stad en land.

Voor het subsidiejaar 2001 en 2002 zijn de subsidies over de 22 projecten als volgt verdeeld:

Dorpsvernieuwing en -ontwikkeling
Reconstructie Burgemeester Elmersplein N. Koggenland fl. 82.500 Verbetering verkeerssituatie Twisk fl. 38.000
Waterkering Schermerhorn fl. 1.695.112

Waterbeheer in de landbouw
Helofytenfilters Hollands Bloementuin fl. 1.105.215 Waterberging Woudmeer en Speketerspolder fl. 255.261

Ontwikkeling en verbetering landbouwinfrastructuur Grastegels Zomerdijk, Dorpsstraat, Parallelweg Wognum fl. 210.797

Bevordering toeristische en ambachtelijke activiteiten Fietsverbinding Leekermeer - Bobeldijk fl. 172.500 Haven Middenmeer 2e fase fl. 249.200
Recreatieve inrichting natuurgebied de Weelen fl. 113.500 Recreatieve voorzieningen Hollands Bloementuin fl. 314.594 Vaarroutes West-Friesland Oost (Noorder-Koggenland) fl. 653.853 Vaarroutes West-Friesland Oost (Wervershoof) fl. 55.043 Informatiecentrum Beemster Werelderfgoed fl. 132.387

Milieubehoud in samenhang met landbouw, natuur en landschap Agrarische ontsluiting Ilperveld en Eilandspolder-West fl. 130.386 Inrichting Brettenzone Geuzeveld - Slotermeer fl. 219.053 Inrichting oeververbinding Waardkanaal (Wieringen) fl. 215.600 Beschermingsmaatregelen rietvogels en Noordse woelmuis fl. 15.600 Ecologische verbindingszones Waard - Groetkanaal fl. 371.901 Grondverwerving Wieringer Randmeer fl 3.169.032
Grondverwerving Duinzoom-Noord fl. 4.403.053
Fiets- kanoroute Duinzoom fl 729.645

Dienstverlenende instanties basiszorg
Landzijde (Beemster), plaatsingsbureau landbouw en zorg fl. 25.000

Inlichtingen : Paul de Ron, bureau Bodem, tel. (023) 514 37 55

Deel: ' Platteland Noord-Holland krijgt impuls van ruim 36 miljoen '
Lees ook