Ingezonden persbericht


Pleidooi voor fiscale stimulering breedband

Persbericht van EPN ­ Platform voor de Informatiesamenleving

Den Haag ­ 6 april 2004; Gedeputeerde Onno Hoes van de Provincie Noord Brabant pleit voor fiscale maatregelen in de breedbandnota van Minister Brinkhorst die binnenkort verschijnt. Dit is een goede stimulans om de verdere aanleg breedband infrastructuur te stimuleren.

Dit pleidooi is gedaan tijdens een publiek debat over e-Government in Europees Perspectief. Een goed voorbeeld van fiscale stimulering is de uitrol van een breedbandnetwerk tussen onderwijs- en zorginstellingen in Tilburg. Doordat de Stichting Breedband Tilburg zich bij de Opta heeft aangemeld als telecom-operator en als zodanig is geaccepteerd, werden zij vrijgesteld van het betalen van precariorechten. In de gemeente Tilburg is deze kwijtschelding een belangrijke stimulans geweest. Maar ook de rijksoverheid kan een rol vervullen, zoals ze onlangs de Nederlandse film en scheepvaart fiscaal heeft gestimuleerd. Hoes pleit voor verder onderzoek naar fiscale mogelijkheden vanuit de rijksoverheid.

Ook in het stimuleren van de vraag naar breedbanddiensten zijn fiscale maatregelen denkbaar, bijvoorbeeld een verlaging van het BTW tarief voor breedbanddiensten of het instellen van een breedbandprivé-project, in aanvulling op het bestaande PC-privé-project.

Volgens Peter van der Wel, directeur van EPN, zijn de maatschappelijke baten van breedband groot. In bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg levert het naast een kwalitatieve verbetering ook enorme kostenbesparingen op. De vraag is wie de investeringen voor breedband infrastructuur moet doen. De opbrengsten liggen namelijk in de toekomst en, belangrijker nog, de opbrengsten komen voor een groot deel op andere plaatsen terecht dan waar de investeringen vandaan komen. Omdat de opbrengsten van breedband leiden onder hogere winsten in allerlei sectoren en daardoor tot hogere opbrengsten voor de fiscus, is het volgens hem logisch dat er nu fiscale maatregelen worden getroffen.

Deze maatregelen dragen bij aan de versnelling van de uitrol van breedband infrastructuur. Deze versnelling is nodig om Nederland omhoog te stuwen in de Europese benchmark naar het gebruik van online breedbanddienstverlening. In de laatste benchmark die Cap Gemini Ernst & Young maakte in opdracht van de Europese Commissie stond Nederland na Luxemburg op de laatste plaats.

Het publiek debat was georganiseerd door de Provincie Noord Brabant, EPN ­ Platform voor de Informatiesamenleving en het Voorlichtingsbureau van het Europees Parlement.

Over EPN - EPN (Electronic-highway Platform Nederland) werd in 1994 opgericht vanuit de visie dat een versnelde invoering van breedband met de bijbehorende diensten een enorme positieve impact zal hebben op alle sectoren van de samenleving. In EPN werken sindsdien bedrijven, overheden, politici, en universiteiten samen om dit doel te bereiken. Ook de grotere gemeenten, verschillende ministeries en maatschappelijke organisaties als FNV, VNO-NCW, NPCF en de Consumentenbond participeren in EPN.


---

Niet voor Publicatie:

Voor meer informatie
Hans Buskes (Provincie Noord-Brabant) ­ 06 18303315 ­ 073 6812184 ­ hbuskes@brabant.nl Arthur van Buitenen (EPN) ­ 06 51358848 ­ 070 4277622 ­ arthur.vanbuitenen@epn.net

Deel: ' Pleidooi voor fiscale stimulering breedband '
Lees ook