EFE SCHIZOPHRENIA NETWORK

Pleidooi voor meer nieuwe behandelingsmethoden Schizofrenie

Ter attentie van medisch journalisten

Locatie:Bijeenkomst van het Europese First Episode Schizophrenia Network, in Davos in Zwitserland

Specialisten uit heel Europa pleiten voor het op grotere schaal inzetten van nieuwe behandelingsmethoden, zodra de eerste tekenen van schizofrenie zich voordoen

Vooraanstaande psychiaters uit heel Europa, die op het ogenblik in Davos in Zwitserland deelnemen aan een bijeenkomst van het First Episode Schizophrenia Network, hebben vandaag opgeroepen tot het op grotere schaal inzetten van nieuwe, minder belastende behandelingsmethoden voor de naar schatting jaarlijks 170.000 jongeren in Europa bij wie de diagnose schizofrenie wordt gesteld. 1,2.

Het toepassen van een antipsychotische medicatie is al sinds lang erkend als de hoeksteen van de behandeling van schizofrenie, maar de al langer bestaande standaard medicamenten zijn gewoonlijk verbonden met een syndroom dat gepaard gaat met onvrijwillige spiercontracties, de zogenaamde extrapyramidale symptomen oftewel EPS. Dit soort bijwerkingen omvat o.a. tremor van de handen, vertrokken bewegingen van lichaam en gezicht, een niet te beheersen rusteloosheid en andere onplezierige bijwerkingen die lijken op de symptomen die we constateren bij patiënten die aan de ziekte van Parkinson lijden. EPS wordt geconstateerd bij meer dan 60% van de patiënten die behandeld worden met haloperidol, een conventioneel antipsychoticum dat doorgaans wordt voorgeschreven3.

'Deze bijwerkingen in de vorm van EPS kunnen een enorme invloed uitoefenen op het leven van onze patiënten,' zegt professor Shôn Lewis, oprichter en voorzitter van het Europese First Episode Schizophrenia Network. 'Voor degenen die een eerste fase van schizofrenie doormaken en die worden geconfronteerd met de verwoestende uitwerking van de ziekte kunnen die bijwerkingen van de behandeling een buitengewoon zware bijkomende belasting vormen.

Deze symptomen vallen onmiddellijk op en zijn voor de patiënten en hun omgeving bijzonder onaangenaam; ze vestigen onvermijdelijk de aandacht op de patiënt, en dat nog wel op een moment waarop hij toch al bijzonder kwetsbaar is. Het optreden van EPS of ook andere bijwerkingen die als typisch kunnen gelden voor de conventionele antipsychotica - zoals een verhoging van de prolactine, wat tot sexueel dysfunctioneren kan leiden - kan voor de patiënten aanleiding zijn om van verdere behandeling af te zien, daardoor lopen ze het risico van een terugval. Dat is de reden waarom wij als netwerk van Europese psychiaters vandaag oproepen tot het op grotere schaal inzetten van de nieuwe antipsychotische behandelingsmethoden die tegenwoordig ter beschikking staan en die door de patiënten vaak beter worden verdragen.'

De nieuwe behandelingsmethoden waar professor Lewis op doelt staan algemeen bekend als atypische antipsychotica. Sinds deze geneesmiddelen op de markt zijn gekomen is het mogelijk om de psychotische symptomen van schizofrenie te beheersen, met een veel geringere kans dat als bijwerking EPS optreedt. Het is gebleken dat het toedienen van een bepaald medicament, SeroquelTM (quetiapine fumarate) leidt tot een kans op EPS en een verhoging van het prolactine niveau die overeenkomt met de kans daarop bij het toedienen van een placebo, zelfs al wordt de hoogste aanbevolen dosis gegeven.4.

Jonge mensen die een eerste acute fase van schizofrenie doormaken zijn bijzonder gevoelig voor EPS en sexueel dysfunctioneren. Het stigma en de ellende die met deze bijwerkingen gepaard kunnen gaan leiden vaak tot een extreem laag gevoel van eigenwaarde en tot problemen met hun directe omgeving. Dat kan ertoe leiden dat patiënten niet aanspreken op de antipsychotische therapie, wat het opnieuw acuut worden van hun ziekte ten gevolge heeft. .Als de eerste ervaringen van de patiënt met een antipsychotische behandeling negatief uitvallen, is het niet ondenkbaar dat hij besluit om de behandeling af te breken,' vervolgt professor Lewis. 'Dan bestaat het gevaar dat er in korte tijd een hardnekkig patroon ontstaat van het niet aanspreken op de therapie, waardoor het extreem moeilijk wordt om de ziekte adekwaat te behandelen. Bij een chronische ziekte als schizofrenie, waarbij vaak een levenslange behandeling noodzakelijk blijkt, is het buitengewoon belangrijk dat vanaf het allereerste begin een therapie wordt gekozen die de patiënt accepteert, zodat deze potentieel gevaarlijke cyclus van het niet-aanspreken op therapie niet op gang kan komen.'

einde

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Oliver Rosenbauer, Shire Hall International, tel. +44 (0)171 471 1512

Email: oliver.rosenbauer@sh-international.com

1Frangou, S.; Murray, RM; 'Schizophrenia.' Martin Dunitz Ltd, Londen, 1996.

2United Nationals Population Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations 1998 Revision of the World Population Estimates and Projections.

3Aguilar EJ, Matcheri SK, Martinez-Quiles MD, Herandez J, Gomez-Beeyto M, Schooler NR; 'Predictors of acute dystonia in first-episode psychotic patients.' American Journal of Psychiatry 1994; 151:1819-1821.

4Meats, P; 'Quetiapine (Seroquel); an effective and well-tolerated atypical antipsychotic'. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice; 1997, deel 1; blz. 231-239.

07 feb 00 09:11

Deel: ' Pleidooi voor meer nieuwe behandelingsmethoden schizofrenie '
Lees ook