NIBRAPleidooi voor onafhankelijke instantie die brandweeroptreden toetst

Voor de brandweer zou er een onafhankelijk college van deskundigen moeten komen, zoiets als de spoorwegongevallenraad, die een ongeval beoordeelt of er sprake is geweest van goed vakmanschap. Zo'n instantie heeft als taak professionele toetsing. Dit als bescherming van brandweermensen tegen oneigenlijke verwijten en wellicht tegen oneigenlijke strafrechtelijke stappen tegen individule brandweermensen. Dit betoogt de onderzoeksgroep 'Brandweer Ongevallen' van de NVVK, in het juninummer van Brand & Brandweer. Deze groep, bestaande uit wetenschappers en brandweermensen, maakt zich bezorgd over de positie van brandweermensen. Dit naar aanleiding van brandweermensen die voor de rechter zijn gedaagd naar aanleiding van een ongeval. Is het wel zuiver om mensen fouten te verwijten die hen vaktechnisch niet te verwijten zijn? "Een onafhankelijk toetsingscollega kan uiteindelijk leiden tot een evenwichtiger beoordeling van het betoonde vakmanschap alvorens tot rechtsvervolging kan worden overgegaan." zo betoogt de groep.

Deel: ' Pleidooi voor onafhankelijke toetsing brandweeroptreden '
Lees ook