Persbericht


4 maart 1999

Bodemprocedure Scientology vs. XS4ALL

Maandag 8 maart om 9.30 uur worden voor de rechtbank in Den Haag de pleidooien gehouden in de bodemprocedure die Scientology heeft aangespannen tegen XS4ALL en diverse andere internetproviders en -gebruikers.

In 1996 heeft de rechtbank in Den Haag in kort geding alle eisen van Scientology tegen XS4ALL, Karin Spaink en andere gedaagden reeds ongegrond verklaard.

XS4ALL heeft alle recente verzoeken om een schikking door Scientology afgewezen en ziet de rechtzaak met vertrouwen tegemoet.

Kern van het conflict betreft de publicaties op Internet van het Fishman Affidavit. In deze Amerikaanse rechtbank getuigenis wordt geciteerd uit stukken van Scientology. Scientology beschuldigt XS4ALL en de andere gedaagden van auteursrechtschending.

In de visie van XS4ALL is de internetprovider in beginsel niet verantwoordelijk voor de daden van haar gebruikers. Bovendien hebben de betrokken gebruikers, waaronder Spaink, in de enkele gevallen waarin Scientology in staat was een auteursrecht aannemelijk te maken, hun homepages onmiddellijk aangepast. Tot slot is het de betrokken gebruikers altijd te doen geweest om het opstarten van een maatschappelijke discussie over Scientology en niet om het schenden van een auteursrecht.

Zitting: Maandag 8 maart 1999 om 9:30, Rechtbank te Den Haag, Juliana van Stolwijklaan 2.

Achtergrond informatie:

de Volkskrant, 6 september 1995
scientology legt beslag op computers xs4all
https://www.xs4all.nl/~fvjole/archief/artikelen/Volkskrant/1995/COS.html

de Volkskrant, 8 november 1995
scientology spant kort geding aan tegen providers
https://www.xs4all.nl/~fvjole/archief/artikelen/Volkskrant/1995/cos3.html

de Volkskrant, 27 februari 1996
scientology verenigt aartsvijanden
https://www.xs4all.nl/~fvjole/archief/artikelen/Volkskrant/1996/SCIENTOLOGY.html

vonnis in kort geding van 12 maart 1996
https://www.xs4all.nl/~kspaink/cos/verd1ned.html


**************************

Deel: ' Pleidooien in bodemprocedure Scientology vs. XS4ALL '
Lees ook