rijksvoorlichtingsdienst


ploumen bepleit internationale actie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen


23 juni 2014 - 13:21

minister lilianne ploumen (buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) neemt op donderdag 26 juni deel aan het oeso global forum in parijs. daar zal zij haar internationale collegaministers oproepen om bedrijven actiever aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

ploumen: 'internationale bedrijven letten gelukkig steeds scherper op zaken als arbeidsrechten, veiligheid en leefomstandigheden in hun eigen onderneming en in hun productieketen. maar die ontwikkeling kan en moet nog veel sterker worden. de overheid heeft daarbij een rol te spelen, door kennis te delen, ideeën aan te dragen en relevante spelers met elkaar in contact te brengen.'

de minister is een van de belangrijkste sprekers op het forum, dat voor de tweede keer wordt georganiseerd. het eerste forum vond plaats vlak na de instorting van het textielfabriekscomplex rana plaza in bangladesh.

het forum brengt bedrijven, beleidsmakers, vakbonden en maatschappelijke organisaties bijeen om te spreken over betere naleving van de oeso-richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). vooral in de economische sectoren grondstoffen, textiel, landbouw en de financiële sector moet nog veel gebeuren. het forum zal specifieke aandacht besteden aan opkomende economieën, landen met een lastig investeringsklimaat en de regio zuidoost azië.

gelijktijdig aan het forum vindt een informele ministeriële bijeenkomst plaats, onder co-voorzitterschap van minister ploumen en de franse minister montebourg van economische zaken. de bijeenkomst is bedoeld om de betrokkenheid van regeringen bij mvo te vergroten. naast ministers van de oeso lidstaten nemen ook bewindslieden van landen als bangladesh, sierra leone en congo deel.

Deel: ' Ploumen bepleit actie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen '
Lees ook