Persbericht van het ministerie van LNV, 12 mei 1999

De heer Pluimers benoemd tot chief veterinary officer

Drs. F.H. Pluimers (57) wordt per 1 juli 1999 benoemd tot Chief Veterinary Officer bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
De heer Pluimers was directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Oost-Nederland en is sinds 1997 gedetacheerd bij de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) van het ministerie. Daar was hij lid van het coordinatieteam van het crisiscentrum Varkenspest te Boekel en Uden. Thans is hij projectleider voor aanpassingen in de dierziektebestrijding bij de RVV.
Van 1971 tot 1991 was de heer Pluimers reeds in dienst van het ministerie, laatstelijk als plaatsvervangend directeur RVV.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten

https://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Pluimers Chief Veterinary Officer LNV '
Lees ook