PNEM/MEGA Groep en EDON Groep bereiken akkoord over fusie

In verband met de liberalisering van de Europese energiemarkt en de snelle ontwikkelingen op de markten voor telecommunicatie en afvalverwerking willen de PNEM/MEGA Groep en de EDON Groep fuseren. Beide bedrijven zijn multi-utilities die actief zijn in de drie genoemde markten en hebben overeenkomstige strategieën, activiteiten en organisatiestructuren. Eind vorig jaar zijn oriënterende besprekingen gestart, die inmiddels hebben geleid tot een akkoord op hoofdlijnen over een fusie. Medio februari zal een intentieverklaring worden getekend.

De nieuwe onderneming zal een marktaandeel van circa 30 procent hebben in de Nederlandse energiemarkt. Een gefuseerd bedrijf zal een omzet hebben van 8 miljard gulden (3,6 miljard euro) en 8.000 medewerkers. Het bedrijf krijgt daarmee een zodanige omvang dat het in Nederland marktleider is en in de Europese verhoudingen een serieuze speler.

Integratie De fusie en het daarop volgende integratieproces zullen stapsgewijs verlopen. De activiteiten op de vrije energiemarkt zullen zo spoedig mogelijk worden gebundeld. Dat gebeurt door het integreren van de energiebedrijven EnTrade bv van de PNEM/MEGA Groep en Traedon bv van de EDON Groep.

De activiteiten in telecommunicatie en afvalverwerking zullen op elkaar worden afgestemd of gebundeld.De EDON Groep werkt in de telecommarkt met CasTel, de PNEM/MEGA Groep met Palet Kabelcom bv. Beide bedrijven werken al samen in @HOME Benelux, voor toegang tot internet via de kabel. In de afvalmarkt zijn beide bedrijven actief met respectievelijk Hanze Milieu en PMG Milieuservices.

Op langere termijn moet een volledige integratie van de activiteiten in de energiemarkt tot stand komen. Er zal dan een structuur komen met vier divisies: energie, netwerken, afval/milieu en telecommunicatie. Om in de vrije markten concurrerend te kunnen opereren zal een verdere reductie van het aantal medewerkers overigens onvermijdelijk zijn.

Aandelenfusie De Raden van Commissarissen van de beide ondernemingen hebben met het fusievoornemen ingestemd.Vanaf mei zal besluitvorming door de aandeelhouders plaatsvinden.Er zal dan met terugwerkende kracht tot 1 januari 1999 een aandelenfusie plaatsvinden.Er is in principe overeenstemming over een ruilverhouding. Een due diligence onderzoek moet echter nog plaatsvinden, zodat over de ruilverhouding nog geen mededeling kan worden gedaan.

Bestuur De nieuwe onderneming - die een nieuwe naam krijgt - zal worden gevestigd in Arnhem. De Raad van Bestuur wordt gevormd door ir. W.K. Wiechers (voorzitter), drs. ing. C. Witvliet (vice voorzitter) drs. J.P. Nieweg en ir. G.J.M. Prieckaerts.

PMG EDON samen afzet elektriciteit(mld kWh) gas (mld m3) 20,9 3,1 10,1 2,8 31,0 5,9 klanten elektriciteit (x 1.000) gas (x 1.000) kabel-tv 1.350 820 720 910 765 720 2.260 1.585 1.400 financiën (x NLG 1 mln.) omzet waarvan: energie telecom afval/milieu

brutomarge bedrijfsresultaat nettoresultaat

netto-investeringen

balanstotaal eigen vermogen

solvabiliteit rendement groepsvermogen

4.945

4.510 124 308

1.424 407 239

748

6.750 2.550

37,8% 9,4% 3.265

2.843 168 84

1.040 187 72

337

5.111 975

19,90% 7,42% 8.210

7.353 292 392

2.464 594 311

1.085

11.861 3.521 personeel bezetting in FTE's 4.410 3.573 7.983 Marktaandelen fusiebedrijf energie kabel-tv afval/milieu 32% 25% 15%

Deel: ' PNEM/MEGA Groep en EDON Groep bereiken akkoord over fusie '
Lees ook