CULTUURNET

'Poen, Passie en Perspectief' side event in Museon

'Topkleur in besturen'
'Poen, Passie en Perspectief' side event in Museon

Op dinsdag 2 juli a.s. om 18.00 uur wordt in het Haagse Museon het feestelijke startsein gegeven van de wervingscampagne van het project 'Topkleur in Besturen'. Het project is een initiatief van Toplink en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin 60 allochtone topvrouwen worden geworven voor besturen, met doel de ondervertegenwoordiging van allochtone topvrouwen in nevenfuncties te verminderen.

De gemiddelde participatie van allochtonen in nevenfuncties is heel laag. Onderzoek in de Provincie Noord-Holland bijvoorbeeld, wees uit dat slechts 3% van de bestuurders allochtoon is. Dat beeld is bovendien geflatteerd, doordat allochtonen zijn terug te vinden in een beperkt aantal instellingen. (Toplink/Diversiteit in besturen, dr. M.H. Leijenaar, 1998). In de grote steden is de situatie iets gunstiger. Uit het eindrapport 'Bestuurs- en arbeidsparticipatie onder Haagse en Rotterdamse gepremieerde en gesubsidieerde instellingen' (nov. 2000) blijkt dat de participatie van allochtonen varieert tussen de 2- en 12 %.

Het project is tot stand gekomen dankzij de subsidie van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid. 'Topkleur in Besturen' heeft een looptijd van een jaar. Met het letterlijk in beeld brengen van de kwaliteiten van allochtoon bestuurstalent, wil Toplink een bijdrage leveren om besturen te helpen bij het vinden van allochtoon talent.

'Poen, passie en perspectief, vrouwelijke ondernemers in Nederland' gaat in op de geschiedenis van vrouwelijk ondernemen, de maatschappelijke context en de motieven van vrouwen om te gaan ondernemen. Ook komen de toekomstverwachtingen over ondernemen, vrouwen en werk aan bod. De tentoonstelling daagt bezoekers uit na te denken over hun eigen visie op vrouwelijk ondernemerschap. Daarnaast kunnen de bezoekers hun eigen ondernemerskwaliteiten onderzoeken. De tentoonstelling is te zien tot en met 6 oktober 2002.

Deel: ' 'Poen, Passie en Perspectief' side event in Museon Den Haag '
Lees ook