Vlaams Parlement

parlementaire begrippenlijst Français Deutsch English Español

19 jun 2002

9 juli, poëtisch startschot: "Vlaanderen en C°. Poëten in het Parlement"

Op dinsdag 9 juli 2002 is er in het Vlaams Parlement een poëziefeest: 'Vlaanderen en C°. Poëten in het Parlement'. Dat de 11-juliweek anno 2002 met cultuur wordt begonnen, is niet vreemd in een jubilerende instelling die het leven zag als cultuurparlement. Niet minder dan vierentwintig dichters lezen voor uit eigen werk, onder de artistieke leiding van Jozef Deleu. Het gebeuren vindt terzelfder tijd plaats in De Schelp (Vlaams Parlementsgebouw) en in De Loketten (Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers), van 19.30 tot 23 uur. In beide zalen is er een apart programma.

In De Schelp worden gedichten gebracht door de Vlaamse dichters: Luuk Gruwez, Miriam Van hee, Eddy van Vliet, Bernard Dewulf, en Leonard Nolens, door de Nederlanders Piet Gerbrandy, K. Michel, Mustafa Stitou en Menno Wigman, door de Antilliaan Shrinivasi, door de Franstalige Belgische dichteres Liliane Wouters, en door de Zuid-Afrikaanse Riana Scheepers. Perlefine zingt liederen en gedichten van overleden dichters, als daar zijn: Bertus Aafjes, Hans Andreus, Louis de Bourbon, Herman de Coninck, Martinus Nijhoff, Paul Snoeck en Vasalis. De presentatie is toevertrouwd aan Martine Tanghe en Bavo Claes.

In De Loketten presenteren Chantal Pattyn en Piet Piryns de Vlaamse dichters Tom Lanoye, Gwij Mandelinck, Stefan Hertmans, Dirk van Bastelaere en Geert van Istendael, de Nederlandse dichters Hagar Peeters, Benno Bernhard, Anna Enquist, en Anton Korteweg, de Franstalige Belg Wiliam Cliff, de Duitstalige Belg Bruno Kartheuser, en de Surinaamse dichter Frank Martinus Arion,. Werk van overleden dichters wordt gezongen door Dirk Van Esbroeck en C°: Cola Debrot, Guido Gezelle, Jos de Haes, Lucebert, Richard Minne, J.J. Slauerhoff en Hans Warren.

Tijdens de pauze wordt er een drankje aangeboden in De Loketten, Huis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers en in de Zuilenzaal van het Vlaams Parlementsgebouw (drank en broodjes). De voorgelezen gedichten worden gebundeld in een boek dat aan alle toeschouwers wordt meegegeven en dat achteraf ook te koop zal zijn in de boekhandel. Al wie vooraf inschrijft, ontvangt de vereiste gratis toegangskaart.

Op de koop toe wordt de poëziehappening afgesloten met het aansteken van het interactieve lichtsculptuur van Monique Thomaes dat de dubbele gevel van het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers in de IJzerenkruisstraat zal sieren. Het gaat om een op en neer gaand lichteffect waarvan de bewegingen meegaan met de twee centrale liften van het gebouw.

Deel: ' Poëtisch startschot 'Vlaanderen en C°. Poëten in het Parlement' '
Lees ook