Amsterdam Airport Schiphol
Polderbaan vanaf 20 februari 2003 gefaseerd in gebruik
Persbericht / Press Release Schiphol, 28 januari 2003
Op 20 februari 2003 gaat de Polderbaan open voor het vliegverkeer. Schiphols nieuwe hoofd start- en landingsbaan wordt gefaseerd in gebruik genomen. De eerste maanden wordt de baan alleen 's nachts gebruikt, vanaf juli 2003 ook steeds vaker overdag. Op 1 november 2003 is het uitgebreide banenstelsel volledig operationeel. De investering in de 3.800 meter lange noord-zuid baan bedraagt 320 miljoen euro.
"De Polderbaan is nodig voor het behoud van de positie van Amsterdam Airport Schiphol als mainport", zei Gerlach Cerfontaine, president-directeur van Schiphol Group, vandaag tijdens een persbijeenkomst over de ingebruikname van de nieuwe baan. De Polderbaan stelt de luchthaven in staat de groei van het vliegverkeer te verwerken en te blijven concurreren met andere Europese mainports. Dankzij deze positie is Schiphol een belangrijke motor voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid. Cerfontaine benadrukte het belang om fors te investeren in de landzijdige bereikbaarheid van de regio en de economische ontwikkeling van de Randstad te stimuleren."De nieuwe baan maakt het verder mogelijk om over minder dichtbevolkte gebieden te vliegen", aldus de heer Cerfontaine. Zo zal het vliegverkeer boven Amsterdam vanaf 1 november 2003 met meer dan 50% afnemen. Daar staat tegenover dat er meer vliegtuigen over dunbevolkte gebieden gaan vliegen.
Peter Hartman, operationeel directeur van KLM voegde eraan toe "dat een thuishaven met een goed functionerend banenstelsel dat voldoende capaciteit biedt om te kunnen groeien, van groot belang is voor de toekomst van de KLM". Bovendien vermindert de Polderbaan de operationele kwetsbaarheid bij slechte weersomstandigheden aanzienlijk en verhoogt dus de betrouwbaarheid van onze nationale luchthaven".
"Met de Polderbaan kan Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in de piekuren overdag drie banen uit vijf kiezen voor gelijktijdig gebruik. We kunnen daarmee nieuwe baancombinaties maken, die minder geluidbelasting voor de omgeving opleveren en waarmee Schiphol minder kwetsbaar is voor slecht zicht omstandigheden. We introduceren bovendien nieuwe nachtnaderingen en procedures waarmee we de hinder voor omwonenden beperken", aldusEric Kroese, voorzitter van de directie van Luchtverkeersleiding Nederland.
De ingebruikneming van de Polderbaan is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Amsterdam Airport Schiphol, de 4de luchthaven van Europa en de 9de van de wereld. Het parlement ging in 1995 akkoord met een nieuwe baan voor Schiphol, de eerste nieuwe baan sinds de Zwanenburgbaan 35 jaar geleden in gebruik werd genomen. De aanleg van de Polderbaan duurde ruim twee jaar. Eind november 2002 werd de baan bouwkundig opgeleverd.
Op 13 februari 2003 zal demissionair staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mevrouw drs. M. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, de officiële opening van de Polderbaan verrichten. Die dag maakt het eerste vliegtuig gebruik van de baan, een Boeing 767 van KLM. Eregasten aan boord zijn voormalige inwoners van het Polderbaan gebied.
010-2003/pk

Achtergrondinformatie

Ingebruikname Polderbaan Fase 1: vanaf 20 februari 2003 Op 20 februari wordt de Polderbaan voor het eerst in gebruik genomen, voorlopig alleen 's nachts tussen 23:00 en 06:00 uur, in plaats van de Zwanenburgbaan. Overdag blijft, net als voorheen, de Zwanenburgbaan, in gebruik. 's Nachts gaat de Zwanenburgbaan in principe dicht in en vanuit noordelijke richting. Fase 2: vanaf begin juni 2003 Begin juni wordt de Aalsmeerbaan zo'n twee weken voor groot onderhoud buiten gebruik gesteld. De andere banen zullen dan overdag vaker worden gebruikt. De Polderbaan wordt ook in deze periode alleen 's nachts ingezet. Fase 3: vanaf half juni 2003 Vanaf half juni wordt de Polderbaan ook overdag getest. Op die momenten wordt de Zwanenburgbaan niet gebruikt. Fase 4: vanaf begin augustus 2003 Vanaf begin augustus wordt de Zwanenburgbaan maximaal tien weken lang gesloten voor de aanleg van o.m. een zuidelijke taxibaan naar de Polderbaan. Tegelijkertijd vindt groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan plaats. De Polderbaan is dan volledig in gebruik zowel overdag als 's nachts. Fase 5: vanaf half oktober 2003 Rond half oktober zijn de werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan gereed. Ook dan wordt de Polderbaan niet alleen 's nachts ingezet, maar ook zo veel mogelijk overdag. Echter nooit gelijktijdig met de Zwanenburgbaan. Fase 6: vanaf 1 november 2003 Met ingang van 1 november 2003 is het nieuwe banenstelsel volledig operationeel. Dit betekent o.a. dat de Polderbaan en de Zwanenburgbaan vanaf dat moment overdag gelijktijdig ingezet kunnen worden.


NB: Tussen 20 februari en 1 november (fase 1 t/m 5) zal er in uitzonderlijke gevallen (bij harde noorden- of zuidenwind) tussen 23:00 en 06:00 uur gebruik worden gemaakt van de Aalsmeerbaan. Aan de Kaag baan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan wordt in 2003 jaarlijkse onderhoud uitgevoerd. De data hiervan zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt.


Feiten Polderbaan

Luchtvaartaanduiding 18R-36L. Ligging 2.100 meter ten noordwesten van en parallel aan de Zwanenburgbaan. Oppervlakte 500 hectare (inclusief taxibaan, rijbanen, groenstroken en watergangen). Lengte 3.800 meter - Schiphols langste start- en landingsbaan, geschikt voor de toekomstige generatie grote vliegtuigtypen zoals de A380. Breedte verharde gedeelte 60 meter; 75 meter inclusief de shoulders. Afstand verkeerstoren7 kilometer vanaf noordelijke kop en 4 kilometer vanaf zuidelijke kop. Schiphol-Centrum Gemiddelde taxitijd 6.3 tot 10.6 minuten, afhankelijk van welke Polderbaan- rijbaan wordt gevolgd en bij welke opstelplaats Schiphol-Centrum het vliegtuig moet zijn.
^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^

Voor informatie: pressoffice@schiphol.nl


Deel: ' Polderbaan vanaf 20 februari 2003 gefaseerd in gebruik '
Lees ook