Gemeente Nijmegen


PoldEvac van start

Op maandag 20 september houdt de stuurgroep van het project PoldEvac, Polderevacuatie en Noodvoorziening Maas en Waal en Ooij in Nederland en Duitsland, om 14.00 uur haar startbijeenkomst in het stadhuis van Nijmegen. Het PoldEvac-project is een bijzondere samenwerking van Nederlandse en Duitse autoriteiten waarbij zij samen de mogelijkheden inventariseren om invloed uit te oefenen op de gevolgen van hoogwater en bestuderen op welke manier de overlast beperkt, of liever, voorkomen kan worden. Het PoldEvac-project streeft ernaar relevante gegevens over een groot gebied bij elkaar te brengen in een geo-ruimtelijk informatiesysteem. Alle betrokkenen zijn uitgenodigd voor de start.

De oprichting van PoldEvac is een rechtstreeks uitvloeisel van de hoogwaterervaringen in 1993 en 1995. Bij deze gebeurtenissen werd duidelijk hoe belangrijk het is om precies te weten wat er allemaal moet gebeuren als een gebied onder water dreigt te komen bij een mogelijke overstroming.

Gegevens koppelen
In het op te zetten geo-ruimtelijke informatiesysteem komt informatie over inundatieschema's, schaderisico's, gevaarlijke stoffen in een gebied, etc. Door gegevens te koppelen kunnen betere beslissingen genomen worden door bestuurders en operationele diensten. Zo kan met behulp van inundatieschema's bijvoorbeeld ingeschat worden hoe snel een bepaald gebied volloopt met water en tot welk tijdstip wegen nog te gebruiken zijn.
Het PoldEvac-project is een initiatief van de Regionale Brandweer Nijmegen en omstreken en betreft een gebied dat zich uitstrekt van de Maas&Waal polder tot het samenstel van polders van de Nederlandse en Duitse Ooij en Duffelt.

Financiering
De kosten van het project bedragen 1,9 miljoen gulden en deze worden voor de helft gefinancierd door de Europese Commissie. De cofinanciering komt van diverse Nederlands-Duitse instanties. Naast de Regionale Brandweer zijn dat de minsteries van VROM, V&W, BZK, de provincie Gelderland, het Polderdistruict Groor Maas en Waal en de Kreisverwaltungen Kleve en Wesel, de Bezirksregierung Düsseldorf en de Landesregierung NordRhein-Westfalen.

Een van de beslissingen die de stuurgroep van PoldEvac op maandag 20 september neemt is het vaststellen van het projectplan.

Geïnteresseerden kunnen informatie inzien en afhalen in kamer 1.21 van het stadhuis.

Deel: ' PoldEvac Nijmegen van start '
Lees ook