Wim van Velzen

Persbericht drs Wim van Velzen

Polen bereidt zich voor op verkiezingen

Op 6 juli 2001 vond in Warschau een bijeenkomst plaats van de werkgroep Enlargement/ Midden- en Oost-Europa, waarvan Wim van Velzen voorzitter is. Deze werkgroep vindt drie keer per jaar plaats; één keer in Brussel en twee keer daarbuiten. In Polen vinden op 23 september a.s. verkiezingen plaats en er zijn dan ook intensieve gesprekken gehouden met de EVP zusterpartijen AWS (Solidarnosc), UW (Freedom Union) en SKL. Ter ondersteuning van de zusterpartijen is door Wim van Velzen een resolutie opgesteld, die aan de Poolse pers werd gepresenteerd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Polen bereidt zich voor op verkiezingen '
Lees ook