Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.165 brief min vws over de toekomst geneesmiddelenbeleid
Gemaakt: 8-2-2000 tijd: 9:32


1

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 februari 2000

Onderwerp

internationale conferentie over de

toekomst van het geneesmiddelenbeleid

In de brief van 3 februari 2000 met bovenstaand nummer verzocht u mij in hoeverre het voor leden van de Vaste Commissie en/of fractiemedewerkers mogelijk is om als toehoorder aanwezig te zijn bij de internationale conferentie over de toekomst van het geneesmiddelenbeleid op dinsdag 8 februari, die plaatsvindt onder auspiciën van de Commissie De Vries en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Zoals vrijdag 4 februari jl. reeds telefonisch op ambtelijk niveau aan uw griffier is medegedeeld, betreft het een conferentie primair voor en door deskundigen uit het veld met het oogmerk een open gedachtenwisseling te bevorderen. Aan de deelnemers is van te voren bekend gemaakt dat politici niet zijn uitgenodigd. Tegen de aanwezigheid van enkele fractiemedewerkers als toehoorder maken de organisatoren echter geen geen bezwaren.

Het verslag van de conferentie zal u te zijner tijd worden toegezonden.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

N.B. Bijlage(n) niet elektronisch beschikbaar. Kopie gezonden aan de leden van de commissie.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Politici niet welkom op geneesmiddelenconferentie '
Lees ook