Politici unaniem voor gezond verkeer


Verkeerschaos op vernieuwde Meent

ROTTERDAM, 20140315 -- Er is grote eenstemmigheid onder de verkeersspecialisten van Rotterdamse politieke partijen die meedoen aan de raadsverkiezingen op 19 maart. Dat bleek tijdens het verkiezingsdebat dat op 13 maart werd georganiseerd door de plaatselijke afdelingen van Rover en de Fietsersbond.

Prioriteit voor gezond verkeer

Vrijwel alle Rotterdamse politieke partijen vinden dat voetgangers, fietsers en openbaar vervoer prioriteit moeten krijgen in het centrum van Rotterdam. Een aantal van hen beloofde direct na de verkiezingen met voorstellen te komen. Bijvoorbeeld door de trams op het Hofplein weer vaker groen te geven. “Stilstaande trams zijn onaantrekkelijk voor reizigers en leiden tot hogere exploitatiekosten”, verduidelijkte een adviseur openbaar vervoer.

Verkeerschaos op Meent

Tijdens het verkiezingsdebat toonden Rover en de Fietsersbond een kort filmpje over de verkeerschaos op de heringerichte Meent (https://www.youtube.com/watch?v=F1NLVrGig5w). De verkeersspecialisten van de politieke partijen erkenden dat er ontwerpfouten zijn gemaakt. Hierdoor staan fietsers vaak in de file tussen ronkende auto’s, of zoeken een uitweg op het trottoir.

Belangenorganisaties eerder aan tafel

Het is slimmer om ontwerpfouten te voorkomen dan ze achteraf te moeten herstellen. Alle aanwezige politici vonden daarom dat de gehandicaptenorganisaties en de Fietsersbond standaard betrokken moeten worden bij inrichting van de buitenruimte en verkeersontwerpen. Bij het nieuwe centraal station is dat gebeurd, tot ieders tevredenheid.

Verheugd met resultaat

Rover en de Fietsersbond zijn zeer verheugd met de resultaten van het debat en zeiden toe ‘vinger aan de pols’ te zullen houden. Aan het debat deden politici mee van CDA, CU-SGP, D66, GroenLinks, Leefbaar Rotterdam, Lijst van Gerdingen, Partij voor de Dieren, PvdA, SP en VVD. Er waren zo’n 55 belangstellenden.


Deel: ' Politici unaniem voor gezond verkeer in Rotterdam '


Lees ook