Provincie Overijssel

Politici voeren sport-debat in Zwolle

In het provinciehuis te Zwolle vindt in het kader van de aankomende provinciale verkiezingen een sportdebat plaats. Op maandagavond 3 maart van 19.15 tot 21.30 uur wordt door vertegenwoordigers van gemeenten, sportbonden en door provinciale politici gediscussieerd over de verschillende facetten van sport en bewegen.

Zaken als stimulering van de breedtesport, ?topsport en talentontwikkeling? en ?sport en ruimtelijke ordening? komen zeker aan de orde. De discussie wordt geleid door televisiepresentator Jan de Koning. Oud-wielrenner Hennie Kuiper is aanwezig als één van de ?special guests?, die zijn mening geeft over deze onderwerpen.

Breedtesport

De provincie Overijssel organiseert deze discussieavond in nauwe samenwerking met de Sportraad Overijssel. Deze organisatie voert de provinciale breedtesportimpuls uit. Deze bestaat uit een uitgebreide dienstverlening aan gemeenten en aan lokale en regionale sport- en gezondheidsorganisaties ter bevordering van de breedtesport in Overijssel.

Breedtesport betreft alle sport, exclusief topsport. Het kan gaan om georganiseerde sport (in verenigingsverband), anders-georganiseerde sport (sport-buurtwerk, fitness etc.) of niet georganiseerde sport (individueel).

De woordvoerders van alle politieke partijen dragen een aantal dagen voorafgaand aan het debat de PAM, de Personal Activity Monitor. Tijdens het sportdebat zullen zij u vertellen of zij hebben voldaan aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. De meest actieve deelnemer aan de discussie zal bovendien worden beloond met een eigen PAM.

U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in het provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle

Politici voeren sport-debat in Zwolle

GS besluiten over jacht en kievitseieren

Bewindslieden ondertekenen akkoord in Goor

SP scoort goed in de StemWijzer

Overijssel steunt uitwisseling Thorbecke en OBD met Letland

Project Buurtschap IJsselzone Zwolle van stapel

Gedeputeerde Kamperman plant eerste boom Witharen

Forse subsidie voor leidraad externe veiligheid gemeenten

Overijsselse avond in Zwartsluis

Grootscheepse Dag van Overijssel op 8 maart

Provincie schenkt jeugd boek en voorstelling

Luxe weekeind en 2000 euro in speurtocht digiboerderij

Mediation heeft stuctureel bestaansrecht

Ruim 67.000 euro voor onderzoek naar mantelzorg

GS neemt besluit over huisartsenzorg

© 27-02-2003 Provincie Overijssel

Deel: ' Politici voeren sport-debat in Zwolle '
Lees ook