Politiebericht Friesland: Friesland 19-07-2001
Politieberichten van 19/7 (07.00 uur t/m 13.00 uur)

Harlingen: waarschuwing piramidespel
De politie Friesland, district Noordwest Friesland, waarschuwt vooral studenten om niet in te gaan op aanbiedingen om lid te worden van de Freedom Travel Club. Deze organisatie opereert landelijk volgens een constructie die verdacht veel lijkt op die van de bij wet verboden piramidespelen. In het geval van de genoemde organisatie worden hoofdzakelijk studenten door vertegenwoordigers van de organisatie benaderd met het verhaal dat zij veel geld kunnen verdienen door lid te worden en daarna andere mensen te werven voor het clublidmaatschap. Zij worden vervolgens uitgenodigd om naar meetings van de organisatie elders in het land te komen, waar de druk om de handtekening te zetten onder het lidmaatschap nog verder wordt opgevoerd. Het bedrag van het lidmaatschap loopt op tot duizenden guldens en om dat te kunnen betalen worden de studenten op het spoor gezet van een studenten-kredietlening. Bij Justitie zijn honderden gevallen, verspreid over het land, bekend waarbij mensen het hoge lidmaatschapsgeld al dan niet via een studentenkredietlening hebben betaald maar geen enkel financieel voordeel hebben ondervonden. De politie Friesland geeft deze waarschuwing op grond van het volgende voorval.

Twee studentes hebben donderdag 12 juli bij de politie te Franeker aangifte gedaan van een poging tot oplichting. Zij voelden zich onder druk gezet door twee 23-jarige mannen uit Utrecht en Zoetermeer, die hen wilden overhalen lid te worden van de Freedom Travel Club. De twee mannen drongen zo sterk aan dat de studentes uit angst voor mogelijke represailles ingingen op de suggestie van de mannen om bij een bank een studenten-kredietlening af te sluiten en daarmee het geld voor het lidmaatschap ad f 7450,- te betalen. De mannen namen de studentes in hun auto mee naar een bank in Franeker. Een medewerkster van de bank kreeg argwaan en schakelde, nadat zij het verhaal van de studentes had aangehoord, de politie te Franeker in, die vervolgens beide mannen aanhield. Tegen de mannen is proces-verbaal opgemaakt wegens afpersing en oplichting. Na verhoor zijn ze op vrije voeten gesteld.

De Freedom Travel Club is al langer bij Justitie bekend. Bij het parket in Den Bosch wordt een proces voorbereid tegen de organisatoren van deze club. Justitie heeft het afgelopen jaar landelijk diverse invallen gedaan bij meetings van de organisatie en honderden getuigen gehoord over de werkwijze van de organisatoren. Het proces dient naar verwachting in het najaar in Den Bosch.

Workum: inbraak auto`s
In de nacht van dinsdag op woensdag werd ingebroken in een zestal auto`s. De auto`s stonden op de Bascohof, Hearewei, Lynbaen en 3 op de Learmole. In alle gevallen werden de auto`s opengebroken. Uit de auto`s werd geluidsapparatuur weggenomen. De eigenaars hebben aangifte gedaan.

Twijzelerheide: inbraak bedrijf
Van woensdag op donderdag werd ingebroken in een bedrijf aan de Bjirkewei. In het kantoor was een ruit van 1 x 1 meter vernield. In het kantoor werden twee deuren geforceerd. Uit een bureaulade werd een paar honderd gulden weggenomen. De eigenaar, een 51-jarige inwoner van Noardburgum, heeft aangifte gedaan.

Leeuwarden: inbraak woning
Afgelopen nacht werd ingebroken in een woning aan de Westerparkstraat. Via een openstaand bovenlicht is men de woning binnengekomen. De beneden verdieping werd doorzocht. Uit de woning werden een rijbewijs, bankpasjes, een mobiele telefoon en een portemonnee met geld (klein bedrag) weggenomen. De eigenaresse, een 25-jarige inwoonster van Leeuwarden, heeft aangifte gedaan.

Steggerda: aanrijding met gewonde
Donderdag omstreeks 08.15 uur vond op de Westvierdeparten een eenzijdig ongeval plaats. De bestuurder van een personenauto kwam met de wielen in de berm terecht en bij het tegensturen kwam hij vervolgens in de andere berm tegen een boom tot stilstand. De bestuurder, een 22-jarige inwoner van Noordwolde en een inzittende, een 19-jarige inwoonster van Noordwolde, werden gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Heerenveen. De bestuurder moest door de brandweer uit het wrak worden bevrijd.

Bureau Communicatie: 058 - 880 8272

Deel: ' Politie Friesland waarschuwing piramidespel '
Lees ook