Politiebericht

Korps: Groningen, plaats: GRONINGEN 03-12-99

UITNODIGING PERS GRONINGEN EN DRENTHE/

Politie zoekt samenwerking met marktpartijen
'Politiekeurmerk Veilig Wonen'

De politie van de regio's Groningen en Drenthe geeft dinsdag a.s. aan ondernemers uit Groningen en Drenthe voorlichting over het Politiekeurmerk Veilig Wonen en de rol die de ondernemers daarin kunnen hebben. Deze avond wordt georganiseerd om marktpartijen actief te betrekken bij de uitvoering van het keurmerk. De landelijke doelstelling voor de eerstkomende vijf jaar is om minstens 10 procent van het woningbestand te voorzien van een certificaat Veilige Woning. Hiertoe zullen alle woningbezitters c.q. eigenaren een aanbod krijgen om het keurmerk te verwerven. Een belangrijk onderdeel hiervan is het geven van een preventieadvies. De politie doet dit gratis, maar beperkt zich op dit moment slechts tot een kleine groep, waar onder slachtoffers van woninginbraken. Om ook anderen deze dienst te kunnen bewijzen moet er nog veel georganiseerd worden. Het betrekken van marktpartijen is daarbij een optie. Dinsdagavond 7 december om 20.00 uur wordt daarom een eerste voorlichtingsbijeenkomst gehouden in het Postiljon

Mercure Hotel in Haren. De tweede avond wordt aldaar gehouden op 11 januari a.s.
(Naar aanleiding van een mailing hebben honderden ondernemers gereageerd. Hierdoor moesten er twee avonden worden gepland).

De organisatie van de voorlichting is in handen van de projectleiders Politie Keurmerk Veilig Wonen, te weten
De heer Rintje Groen (Drenthe) telefoonnummer 0592 361316 De heer Engelbert Kuipers (Groningen) telefoonnummer 050-5997500. Zij kunnen eventuele vragen die er op voorhand al zijn beantwoorden.

Deel: ' Politie Groningen gaat markt op met Politiekeurmerk Wonen '
Lees ook