Politiebericht

Korps: Groningen, plaats: Groningen 11/01/99

Lichtkrant bij autogordelcontroles/
Maandag 1 november 1999

Regiopolitie Groningen hanteert nieuw middel om de autogordel te dragen

Regiopolitie Groningen werpt een nieuw middel in de strijd om beter de aandacht te kunnen vestigen op de absolute noodzaak van het dragen van de autogordels. Met een lichtkrant bij de controlepost vraagt de politie de aandacht van de weggebruiker. Zowel de gecontroleerde als de passerende bestuurder krijgt via de lichtkrant informatie over de controle.
Morgen, dinsdag 2 november, maakt de politie voor het eerst gebruik van de lichtkrant. De controle vindt plaats langs de Kustweg in Delfzijl tussen 13.15 uur tot 16.30 uur nabij het zwembad en de nieuwe speeltuin. De controle maakt onderdeel uit van de regionale gordelcontrole die deze week in de hele regio wordt gehouden.Veilig Verkeer Nederland ondersteunt de controle met een promotieteam.

Controle op het dragen van de gordel is hard nodig. Eind vorig jaar heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) in Groningen een grote meting gehouden met betrekking tot het dragen van de autogordel. Uit deze meting bleek dat het draagpercentage onrustbarend laag was. Dit was reden voor VVN om aan het nut en de noodzaak van het dragen van autogordels de nodige aandacht te besteden richting automobilisten en passagiers. Daarom zijn er, onder andere in samenwerking met de politie, acties georganiseerd om het draagpercentage te verhogen.

Landelijk onderzoek heeft uitgewezen dat, als 90% van alle inzittenden van een auto de autogordel correct zou dragen, dit op jaarbasis ongeveer 59 doden en 274 ernstig gewonden zou schelen. Alle reden voor politie en VVN om zich krachtig te blijven inspannen zoveel mogelijk mensen 'in' de gordels te krijgen.

Voor nadere informatie; afdeling Voorlichting, tel. 050 - 599 5010

Deel: ' Politie Groningen plaatst lichtkrant bij autogordelcontroles '
Lees ook