Politiebericht Groningen: diverse 4-04-2000
Politie-actie levert tientallen hennepkwekerijen op Dinsdag 4 april 2000

Het grootschalige onderzoek dat politie en justitie op dinsdagochtend zijn begonnen heeft veertien verdachten opgeleverd. Er werden tienn vuurwapens, munitie en zes autos in beslaggenomen, alsmede een jetski en een caravan met een waarde van ruim honderd duizend gulden. Tijdens de ruiming zijn op verschillende locaties in totaal 39 illegale hennepkwekerijen, incluis drogerijen, aangetroffen en ontmanteld. De meeste kwekerijen bleken in vol bedrijf, slechts een enkele werd net opgezet of was in een afbouwfase beland. De in beslaggenomen planten, in totaal ruim elfduizend, zijn door de milieudienst vervoerd naar de vuilverwerking Stainkoeln en aldaar vernietigd. Er werd door de milieudienst ruim 21 duizend kilo te vernietigen vuil aangeboden bij de vuilstort. De omzet waarde van de elfduizend planten wordt geschat op een miljoen gulden per oogst. De waarde van de vandaag in beslag genomen planten bedraagt om en nabij de negen honderd duizend gulden. In een woning op het centrum aan de Peizerweg is bovendien een bedrag van iets meer dan vijfhonderd duizend gulden in beslag genomen, voor de helft bestaande uit Duitse marken.. De verdachten zijn in verzekering gesteld en zullen de komende dagen worden verhoord. Zij zijn aangehouden op grond van steunfraude, het opzetten van illegale kwekerijen en diefstal. Een van de verdachten is kort na de start opgepakt, omdat hij bedreigingen uitte naar de aanwezige politiemensen. De actie verliep overigens zeer rustig en gedisciplineerd. Ook vanuit de bewoners van de verschillende locaties werd tijden de zoekingen geen wanklank vernomen. De actie kon omstreeks 12.30 uur op de Peizerweg worden afgesloten, terwijl een half uur later ook de zoeking in Tolbert werd besloten. In de loop van de ochtend werd de omvang van de personele inzet reeds terug gebracht door het afbouwen van de inzet van de mobiele eenheid. De opzet van de actie heeft bijgedragen aan een deëscalatie en het bevorderen van de veiligheid van bewoners en in te zetten politie mensen. De massale aanwezigheid van politie schiep eenduidigheid in het optreden en versterkte de rust op het centrum. Het noodbevel heeft bijgedragen aan de noodzakelijke rust. Het vermoeden dat tijdens de zoeking illegale kwekerijen zouden worden aangetroffen werd in de loop van de ochtend bewaarheid. De medewerkers van het energiebedrijf constateerden tijdens het onderzoek dat in nagenoeg alle aangetroffen kwekerijen diefstal van stroom plaatsvond. Verwacht wordt dat door de actie de integriteit van de sociale structuur binnen het woonwagencentrum sterk kan verbeteren. Het onderzoek zal zich verder voortzetten. De mogelijkheid dat tijdens het onderzoek meer aanhoudingen zullen worden verricht zijn niet uitgesloten.

Informatie bureau communicatie 050 5995013

Deel: ' Politie Groningen rolt tientallen hennepkwekerijen op '
Lees ook