Politiebericht

Korps: Groningen, plaats: Diverse 01-12-99

Politie onderzoekt veiligheid binnen Groninger gemeenten/ Woensdag 1 december 1999

Resultaten februari 2000 verwacht

Regiopolitie Groningen begint in de week van 6 december 1999 met een veiligheids-onderzoek onder bewoners van Slochteren, Menterwolde, Hoogezand en Haren. Het is een eerste reeks van onderzoeken in de provincie Groningen. Ook de woners van alle andere ruim twintig gemeenten zullen in december van dit jaar (Zuidhorn, De Marne en Winsum) en januari volgend jaar op deze wijze worden geënquêteerd Het onderzoek is van groot belang voor de politie omdat de resultaten de basis vormen voor de zogenoemde gebiedsgebonden politiezorg die komend jaar in de hele provincie wordt ingevoerd. Gemeenten en organisaties zoals wijk- en buurtverenigingen kunnen met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag in het kader van het integraal veiligheids beleid.

Met de introductie van het gebiedsgebonden politiewerk keert de buurtagent terug. 'Goede informatie en kennis van wijk, buurt, of dorp is voor de politiemensen uiteraard heel belangrijk', legt beleidsmedewerker J. Huizing van Regiopolitie Groningen uit. Hij voert in overleg met de gemeenten het onder-zoek uit. Per gemeente krijgen 500 inwoners een vragenlijst in de bus. De bewoners kunnen -anoniem- aangeven welke problemen zij in hun dorp of buurt heb-ben en ook hoe belangrijk zij dat probleem vinden. Ook het huidige functioneren van de politie komt aan bod. Het onderzoek moet eveneens een beeld opleveren waarom de mensen wel of geen aangifte doen bij de politie.

Het onderzoek beperkt zich niet alleen tot zaken die met de politie te maken hebben. Er worden ook vragen gesteld naar het functioneren van gemeentelijke voorzieningen. In de gemeenten Haren en Slochteren wordt uitgesplitst over de dorpen een uitgebreider onderzoek gehouden. Onderzoeker Huizing van de Groninger regiopolitie benadrukt dat het mes aan twee kanten snijdt: 'Ook de gemeenten kunnen veel aan dit onderzoek hebben. Gemeenten zijn meer en meer met integraal veiligheidsbeleid bezig. Dan is informatie noodzakelijk. Wij hopen ook dat na afloop van het onderzoek er een discussie op gang komt tussen gemeenten, bewoners en politie'.

De resultaten van het onderzoek worden in februari 2000 verwacht.

Voor nadere informatie afdeling voorlichting politie Groningen tel. 050-5995010

Deel: ' Politie onderzoekt veiligheid binnen Groninger gemeenten '




Lees ook