NIBRAPolitie op volle personele sterkte tijdens millenniumwisseling

Voor, tijdens en na de eeuwwisseling zal de Nederlandse politie met een uitzonderlijk hoge personele inzet paraat zijn. Dit meldt een persbericht van de politie. De voorbereidingen voor de inzet van politiemensen op straat zijn al geruime tijd in volle gang. Zowel voor burgers als bedrijven zal de politie in de millenniumnacht bereikbaar zijn voor snelle en doeltreffende hulpverlening op alle taken waarvoor de politie ook anderszins aanspreekbaar is.

In afwijking van berichten in de media is de politie wel degelijk bereikbaar en beschikbaar voor eventuele assistentie bij de bescherming van particuliere en bedrijfseigendommen. In het politiewerk zijn er altijd prioriteiten zoals het voorkomen en beperken van het verlies van mensenlevens en lichamelijk letsel, het handhaven van de openbare orde en openbaar bestuur en het voorkomen van paniek. Een van de prioriteiten in het politiewerk tijdens het millenniumfeest is ook de bescherming van eigendommen en het verlenen van hulp aan bedrijven en burgers die daarom vragen. Uiteraard is het altijd verstandig om ook zelf attent te zijn op het voorkomen of beperken van calamiteiten. Gezien de extra hoge personele inzet (hoger dan ooit tevoren) verwacht de politie naar behoren aan verzoeken om assistentie te kunnen voldoen. De politie zal onverminderd optreden waar dat nodig is. Dus ook tijdens de millenniumwisseling kan het Nederlands publiek op de politie rekenen.

Deel: ' Politie op volle sterkte tijdens millenniumwisseling '
Lees ook