Korps: Limburg-Zuid, plaats: Heerlen 25-07-2001 Gezamelijk persbericht gemeente Heerlen en politie Woensdag 25 juli 2001 - 14.45 uur

POLITIE EN GEMEENTE SLUITEN PAND OP GROND VAN ARTIKEL 174 A Woensdag 25 juli hebben burgemeester en politie van de gemeente Heerlen besloten op grond van artikel 174a van de gemeentewet het pand Prins Clausstraat 118 in Hoensbroek te sluiten. Conform de nieuwe sluitingstermijn voor drugspanden zal de sluiting voor de duur van een jaar zijn. In overleg met gemeente en politie heeft de eigenaar van het eronder gelegen pand Prins Clausstraat 116 besloten dit pand op vrijwillige basis eveneens voor de duur van een jaar te sluiten. In totaal heeft de burgemeester in de afgelopen periode zes panden gesloten op grond van artikel 174a. Daarnaast zijn er nu twee panden gesloten op basis van overleg met betrokkenen.

Prins Clausstraat 118
Vanuit het pand op de Prins Clausstraat 118 wordt al lange tijd overlast ervaren. Politie en gemeentelijk handhavingsteam hebben er regelmatig gecontroleerd en bij de eigenaar aangedrongen op maatregelen. Vanaf de renovatie in 1980 waarbij acht appartementen in het pand zijn gerealiseerd, zijn hier door de politie regelmatig acties en ontruimingen geweest.
In het jaar 2000 hebben zich in het pand een aantal personen gevestigd die zich op grote schaal bezig hielden met de handel in verdovende middelen. Dit heeft grote overlast met zich mee gebracht voor de omgeving. Er werd in de daarop volgende periode geprobeerd de overlast terug te dringen door intensieve controles van bezoekers van het pand, repressief optreden tegen (straat)handel en optreden tegen de overlast die deze handel veroorzaakte. Dit bleek zeer moeilijk gezien de ligging van het pand.

Nadat de eigenaar in december 2000 door de burgemeester gemaand was de overlast te doen stoppen, leek het erop dat er niet meer gedeald werd vanuit het pand. Ook leek de overlast voor de omgeving aanzienlijk minder te zijn geworden.
Vanaf januari 2001 heeft de overlast voor de omgeving door bezoekers en bewoners van het pand Prins Clausstraat 118 weer grote vormen aangenomen. Er komen veel klachten uit de buurt waarin het pand gevestigd is, en ook bij het Meldpunt Drugs- en Tippeloverlast komen veel meldingen binnen over overlast van bewoners en hun bezoekers. Diverse observaties van de politie bevestigen dat de handel in verdovende middelen en criminele activiteiten weer plaats vinden. Inmiddels werd het pand verkocht. Ook de nieuwe eigenaar van het pand heeft aangegeven problemen te ondervinden. Het gaat daarbij om illegale bewoners, criminele activiteiten en handel in verdovende middelen.

Prins Clausstraat 116
Om de overlast voor de omgeving van de panden Prins Clausstraat 118 en Prins Clausstraat 116 terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau, heeft de eigenaar van het pand op nr. 116 in overleg met de burgemeester en de politie besloten op vrijwillige basis het pand gedurende een jaar ook te sluiten. In deze periode zal er in het pand een grote verbouwing plaatsvinden. Het pand krijgt daarna een bestemming als horecagelegenheid.

De actie
Naar aanleiding van het bovenstaande is door de burgemeester besloten een actie in het perceel Prins Clausstraat 118 uit te laten voeren door het gemeentelijk handhavingsteam. De actie had tot doel het uit voeren van een controle op overbevolking en een bouwtechnische controle (hygiëne, gezondheid, brandveiligheid). Tijdens de actie, die vanmorgen omstreeks 07.00 uur plaats vond, werden ongeveer 50 politiemensen ingezet.
In het pand werden elf personen aangetroffen waarvan er uiteindelijk vijf (allemaal mannen) werden aangehouden.
Bij één verdachte werd munitie aangetroffen terwijl de anderen verdacht worden van het in het bezit hebben van (hard)drugs. De verdachte waarbij de munitie werd aangetroffen, werd na het opmaken van een proces-verbaal weer in vrijheid gesteld terwijl de overige vier verdachten inmiddels in verzekering zijn gesteld. Overigens trof de politie in het pand ook nog een bromscooter aan die van diefstal afkomstig was.

Op grond van de aangetroffen situatie in het pand Prins Clausstraat 118 heeft burgemeester A.B. Sakkers in overleg met politie en het OM besloten het pand voor de duur van een jaar te sluiten op grond van artikel 174a van de gemeentewet. Daarnaast heeft hij ter plaatse overleg gevoerd met de eigenaar van het pand op nummer 116. Dit overleg heeft geleid tot de sluiting van dit pand, eveneens voor de duur van een jaar.Deel: ' Politie sluit drugspand in Heerlen '
Lees ook