Persberichten politie RivierenlandWoensdag, 12 september 2001* Politie start proef met `schoolagent'

Zichtbaar aanwezig zijn en jongeren aanspreken op gedrag

De politie Rivierenland start op 17 september een proef van twee jaar met het fenomeen `schoolagent'. Met ingang van die datum is Rob Verhoef begonnen op het Candea College in Duiven, met als doel te bezien of een intensieve begeleiding van jeugd bij kan dragen aan het verminderen van jeugdoverlast.

Dat de schoolagent op het Candea College start, wil niet zeggen dat de politie aanwijzingen heeft dat juist leerlingen van deze school voor bovengemiddeld veel overlast zorgen.
In het kader van de schooladoptielessen die reeds op de basisscholen voor de groepen 7 en 8 worden verzorgd, hebben de burgemeesters van Duiven en Westervoort gevraagd om met deze lessen door te gaan op het voortgezet onderwijs, met name op het Candea College in Duiven. Deze school wordt bezocht door zowel jongeren uit Duiven als Westervoort en in mindere mate uit de gemeente Angerlo.
De schoolagent wordt vanuit de politiesystemen op de hoogte gesteld van wat de leerlingen buiten schooltijd in Duiven en Westervoort doen. De schoolagent kan de betrokkenen op school aanspreken en deze jongeren uit de vertrouwde anonimiteit halen. Andersom werkt ook; de opgedane kennis van de schoolagent wordt teruggekoppeld naar de unit Duiven, waardoor de gebiedsagenten met de kennis in hun wijk aan de slag kunnen.

Jeugdgroepen
Hoewel jongeren van het Candea College niet meer overlast veroorzaken dan andere middelbare scholen, doen zich ook in en om deze school veel zaken voor, die de politie wel raken maar waarvan de politie niet altijd in kennis gesteld wordt. Te denken valt aan diefstallen binnen de school, intimidaties van zowel leerlingen als docenten, mishandelingen, het bij zich dragen van wapens en/of drugs. Ook kan de schoolagent de vorming van jeugdgroepen signaleren en daarin verbanden (laten)leggen.Uit recent onderzoek is gebleken dat het grootste deel van de jongeren, die deel uit maken van jeugdgroepen, de middelbare school bezoekt en dus ook het Candea College. De groepen kunnen worden onderverdeeld in drie typen: Hinderlijke jeugdgroepen: deze vertonen hinderlijk gedrag op de hoek van de straat en in het verkeer, waarbij omstanders worden geprovoceerd, geluidsoverlast wordt veroorzaakt (soms onder invloed van alcohol en soft-drugs). In een enkel geval worden er lichte mishandelingen gepleegd en soms ook diefstallen.

Overlastgevende jeugdgroepen: dergelijke groepen plegen zwaardere vergrijpen zoals openlijke geweldpleging en mishandeling (soms met gebruik van wapens). Ook in deze groepen wordt er alcohol, softdrugs en partydrugs gebruikt.

Criminele jeugdgroepen: deze gebruiken veel alcohol en (hard)drugs en dragen en gebruiken in sommige gevallen steek- en stootwapens en plegen zwaardere vergrijpen.

Zichtbaar aanwezig
De schoolagent heeft op de school een werkruimte aangewezen gekregen en is zeer regelmatig zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar voor scholieren, docenten en ouders. Vandaar uit doet hij politiewerk in alle zaken die zowel de school als de leerlingen betreffen. Analoog aan de gebiedsagent is het principe dat de schoolagent werkt aan een goede bekendheid en een goede kennis van de leerlingen; de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de schoolagent kan bijdragen aan goede contacten over en weer. Op die manier kan in gezamenlijkheid de veiligheid en leefbaarheid op school worden gehandhaafd of zelfs verbeterd. Zo worden er schoollessen verzorgd waarbij gelet wordt op signalen van jeugdig crimineel gedrag, misdrijven en overtredingen. Er wordt voorlichting op ouderavonden over drugs- en gokverslaving gegeven en ouders kunnen er met vragen terecht over eventuele doorverwijzing in een hulpverleningstraject.
De schoolagent kan ook benaderd worden door ouders met vragen over bijvoorbeeld drugs- alcohol- en gokverslaving, waarbij doorverwezen kan worden naar hulpverleners uit zijn netwerk. Ook het spijbelen kan aan de orde gesteld worden. Op ouderavonden kan de schoolagent als vraagbaak dienen en voorlichting geven.
Aan deze proef wordt -naast de politie in de unit Duiven- meegewerkt door het Candea College alsmede de gemeenten Duiven en Westervoort.
* Dagoverzicht

Hennepkwekerij opgerold
WESTERVOORT - De politie heeft op 11 september een 47-jarige man uit Westervoort aangehouden, naar aanleiding van de ontdekking van een hennepplantage op de Rijndijk in Westervoort. Op de Rijndijk te Westervoort werd naar aanleiding van bij de politie binnengekomen informatie een hennepkwekerij in een schuurtje achter de woning aangetroffen. In totaal werden 95 planten in beslag genomen. Deze vertegenwoordigen ongeveer een waarde van 9500 gulden. Tevens werd in een nabijgelegen pand een hoeveelheid hennep aangetroffen dat reeds geoogst was en te drogen lag. De eigenaar van de woning, een 47-jarige man, is aangehouden. Serie autokraken
DUIVEN - In de nacht en avond van 10 op 11 september zijn er een aantal auto's opengebroken. Op de Prunuslaan, de Wilgenlaan en de Kennedystraat (allen te Duiven) heeft men de achterruiten eruit gehaald of ingeslagen. Weggenomen werden onder andere autoradiocassettespelers en CD-spelers. Op de Fuutstraat is het bij een poging gebleven. Van de dader(s) ontbreekt nog ieder spoor.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Politie Rivierenland
Postbus 21, 6900 AA Zevenaar
Internet: communicatie@politierivierenland.nl

Deel: ' Politie start proef met 'schoolagent' '
Lees ook