Gemeente Waterland


Het politiewijkteam
Waterland heeft de balans opgemaakt van 2002. Er is gekeken welke resultaten zijn behaald op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke integriteit. Hieronder worden wat resultaten uitgelicht.

Inbraak en diefstal
Op het gebied van inbraak en diefstal vallen de resultaten niet tegen. Het aantal woninginbraken lagen in 2001 al erg laag en is in 2002 met 45 woninginbraken iets gestegen. Het aantal auto-inbraken is helaas toegenomen. De politie heeft wel gerichte activiteiten ondernomen om deze vorm van criminaliteit te laten dalen. Deze activiteiten bestonden vooral uit het controleren van geparkeerde voertuigen tijdens de geplande parkeercontroles door de surveillanten. De buit van de dieven bestond meestal uit waardevolle spullen die de eigenaar in de auto had achtergelaten. Het aantal diefstallen van brom- en snor fietsen is ten opzichte van 2001 gedaald en de diefstal van fietsen is gelijk gebleven.

Verkeersongevallen
Het aantal verkeersongevallen in 2002 is ten opzichte van 2001 sterk gedaald met ongeveer 13,4 procent. Door aanpassing van het wegvak (vanuit de richting Monnickendam) na de aanduiding dat de bebouwde kom in Broek in Waterland is begonnen, heeft er tot op heden geen ongeluk meer plaatsgevonden.

Geweld
Het aantal meldingen van geweldsdelicten is in 2002 ten opzichte van 2001afgenomen met 43 procent. Deze daling heeft onder andere te maken met het gerichte toezicht dat de politie op vrijdagen van 22.30 tot 2.30 uur houdt. Daarnaast is er ook een plan van aanpak opgesteld voor het geweld op straat, waaraan de politie in 2002 uitvoering aan heeft gegeven.

Winkelcentrum 't Spil Vernielingen
Het aantal vernielingen heeft de politie in 2001 fors weten terug te brengen. In 2002 is dit aantal nog iets verder teruggebracht tot 49 klachten en meldingen van vernieling.

Eén groep jongeren in Monnickendam heeft zich in 2002 meer laten gelden, wat heeft geleid tot verschillende incidenten. De politie heeft diverse jongeren een proces-verbaal gegeven en ouders van de jongeren worden aangeschreven en ingelicht over het gedrag van hun kind.

Parkeren
De gemeente Waterland heeft een doorlopend contract gesloten met de politieregio Zaanstreek-Waterland, waar het gaat om de controle van vergunning parkeren in Marken en t Prooijen in Monnickendam. Het wijkteam Waterland voert het contract uit. In totaal is er 508 uur besteedt aan het controleren van geparkeerde autos. Ook zijn er zo nu en dan controles in de hele gemeente Waterland uitgevoerd.

Deel: ' Politie Waterland maakt balans op '
Lees ook