Politiebericht

Korps: Utrecht, plaats: Utrecht 05/04/99

Beleid politie beloond met werkgeversprijs/
Politie wint prijs voor reïntegratie gehandicapten.

Kroon op je werk.
Een geldbedrag van fl. 25.000,-, een bronzen beeld en alle eer voor de Politie Regio Utrecht. District Marco Polo ontving op 21 april 1999 uit handen van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werkgeversprijs met de naam: Kroon op je werk.

Reïntegratiebeleid gehandicapten.
Deze prijs is ingesteld door het ministerie en vakorganisaties en beloont organisaties die zich extra inspannen om mensen met een arbeidshandicap aan een volwaardige baan te helpen. Maar lieft 50 organisaties en instellingen waren voorgedragen voor deze bijzondere werkgeversprijs. Kwaliteitsonderzoeken op de werkplek en gesprekken met de doelgroepen leverden uiteindelijk 5 genomineerden op. District Marco van de Politie Regio Utrecht ging uiteindelijk met de eer strijken.

Het district Marco Polo heeft een specifiek beleid ontwikkeld voor mensen met een arbeidshandicap. Aanvankelijk was het beleid alleen gericht op eigen medewerkers die door een ziekte of handicap hun functie niet meer konden vervullen. Inmiddels geldt het beleid ook voor arbeidsgehandicapten van andere districten en van buiten de politie-organisatie.
Eén van de personeelsmedewerkers van district Marco Polo is bijna fulltime aan het werk met het realiseren van plaatsingen en herplaatsingen van mensen met een arbeidshandicap. Deze mensen worden op diverse passende functies ingezet.
Wanneer er vacatures zijn, zoekt de personeelswerker naar geschikte arbeidsgehandicapte kandidaten in de bestanden. Mogelijke kandidaten krijgen een contract voor 6 maanden om werkervaring op te doen. In het contract worden direct de criteria opgenomen voor de aanstelling na de werkervaringsperiode. Wie aan deze criteria voldoet, krijgt na 6 maanden een tijdelijke aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Dit laatste geldt overigens voor alle nieuwkomers bij de politie.

Het beleid in de praktijk.
Het percentage werknemers met een arbeidshandicap bedroeg in 1998 11%. In 1998 zijn op de geschetste wijze 8 arbeidsgehandicapten aangenomen op de door district Marco Polo ingerichte afdeling Service. Er zijn ook nog 3 medewerkers met een WAO-verleden op de afdeling Service werkzaam via het werkervaringstraject. Zij hebben alle drie uitzicht op een vaste aanstelling. Het hoofd van de afdeling Service is overigens een ex-politieagent, die vanwege een handicap zijn oude functie niet meer kon vervullen.

Deel: ' Politie wint prijs voor reïntegratie gehandicapten '
Lees ook